Persondatameddelelse for Fullrate sikkerhedspakke

Når du benytter Fullrates Sikkerhedspakke, indsamler og behandler Fullrate som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

Typer af oplysninger og formål

Når du benytter Fullrates Sikkerhedspakke, behandler Fullrate ikke dine personoplysninger, da du som kunde indgår en særskilt aftale med F-Secure om dette. Ved leveringen af produktet noteres følgende oplysninger dog i vores interne systemer:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Adresse
 • Kundenummer
 • Om produkt er aktiveret
 • Antal købte licenser
 • Antal benyttede licenser

De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

 • At give kunden adgang til antivirusprogrammer og anden sikkerhedssoftware.

Den behandling der foretages med personoplysningerne:

 • Fullrate indhenter en licensnøgle til sikkerhedspakken fra F-secure, den bliver videresendt til kunde der modtager licensnøglen på sin e-mail. Herefter aktiverer kunden selv licensnøglen på op til fem enheder.

Automatiske, individuelle beslutninger

Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet Fullrate Sikkerhedspakke.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

 • Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet aktivering af produktet; Fullrate Sikkerhedspakke kun kan ske efter behandling af kundens personoplysninger.

Videregivelse af dine personoplysninger

 • I forbindelse med afbenyttelsen af sikkerhedspakken bliver der ikke videregivet personoplysninger.
 • Som et led i installationen, skal kunden indgå en særskilt licensaftale om brugsret til sikkerhedsfunktionerne direkte med licenshaver. Licensaftalen skal gennemgås og særskilt accepteres af kunden, første gang kunden via sin computer, foretager login til sikkerhedsfunktionerne. Kunden indgår således et direkte aftaleforhold med licenshaver, som Fullrate alene formidler og ikke er part i. Dette aftaleforhold gør F-Secure til dataansvarlig i forbindelse med kundens afbenyttelse af Sikkerhedspakken. For at læse mere om F-Secures behandling henviser vi til at læse deres produktspecifikke privatlivspolitik.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • Fullrate overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS i forbindelse med din installering og brug af Fullrates Sikkerhedspakke.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, men ikke længere end kundeforholdet vedrørende Fullrate Sikkerhedspakken eksisterer. Nogle personoplysninger bliver dog i henhold til bogføringslovens regler gemt i op til 5 år efter det år, hvor kundeforholdet afsluttes.

Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret. Du kan læse mere om disse tiltag via nedenstående links:

Kontakt for yderligere informationer

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af Fullrates Sikkerhedspakke, skal du kontakte vores Kundeservice

Denne persondatameddelelse er opdateret den 22-05-2019