Persondatameddelelse for Fullrate Mobilabonnement

Når du benytter produktet Fullrate Mobilabonnement, indsamler og behandler Fullrate som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

Denne persondatameddelelse omfatter samtlige Fullrates mobilabonnementer, samt alle tilkøbsmuligheder hertil, herunder bl.a. Fullrate til Fullrate, SMS Udland og Databoost.

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

Typer af oplysninger og formål

Når du benytter produktet Fullrate Mobilabonnement, bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:

 • Telefonnummer
 • IMSI / ICC nummer
 • IMEI nummer
 • Oplysninger omkring hvem kunden har ringet til (inklusiv B-numre)
 • Oplysninger omkring hvem kunden har sendt SMS/MMS til og hvornår
 • Lokationsdata
 • Brugeradministration og adgang til Visual Voicemail
 • Om kunde har hemmeligt eller udeladt nummer
 • Om kunde har nået beløbsgrænse
 • Om kunde er spærret for udenlandstelefoni
 • Om kunde er tilmeldt spærring for diverse tjenester
 • Kundens dataforbrug
 

De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

 • Vi behandler dine personoplysninger, for at du kan foretage og modtage opkald, afsende og modtage sms/mms og anvende data på mobilen.
 • Vi behandler desuden personoplysninger for at kunne generere en regning til dig.

Den behandling der foretages med personoplysningerne:

 • Vi transmitterer dine telefonsamtaler, tekstbeskeder og data, og registrerer trafikdata til brug for afregning.

Automatiske, individuelle beslutninger

 • Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet Fullrate Abonnement. Vi modtager desuden personoplysninger i form af trafikdata og lokationsdata fra TDC NetCo A/S.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet Fullrate Mobilabonnement
 • En retlig forpligtelse til at registrere trafikdata for brug af tjenesten.

Videregivelse af dine personoplysninger

 • For at kunne transmittere dine telefonsamtaler, tekstbeskeder og data videregiver vi ganske få af dine personoplysninger til TDC NetCo A/S.
 • Med henblik på at supportere og fejlrette mobilnetværket bliver nogle af dine personoplysninger gjort tilgængelige for tredjeparts netværk- og telekommunikations selskaber. De tilgår personoplysningerne ved fejlsager, der kræver ekstern support. Ydermere er der også en software virksomhed der supporterer vores voicemail service. Slutteligt har vi også et samarbejde med en teknologivirksomhed, der supporterer os i forbindelse med spærring af stjålne enheder. Al videregivelse af information har til formål, at du som kunde får den bedst mulige service.
Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysningerne i dette afsnit er følgende:
 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet Fullrate Mobil.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • Fullrate overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS:

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål. Efter bogføringslovens regler bliver nogle af dine personoplysninger dog gemt i op til 5 år.

Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret. Du kan læse mere om disse tiltag via nedenstående links:

Kontakt for yderligere informationer

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af Fullrate Mobilabonnement, skal du kontakte vores Kundeservice

Denne persondatameddelelse er opdateret den 27-11-2019