Persondatameddelelse for Fullrate Bredbånd (XDSL)

Når du benytter produktet Fullrate Bredbånd (XDSL), indsamler og behandler Fullrate som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.
 

Typer af oplysninger og formål

Når du benytter Fullrate Bredbånd (XDSL), bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:

 • Kundenummer
 • IP adresse
 • LID / Kredsløbs ID  
 • URL-Indhold
 • MAC-adresse på tilsluttet udstyr
 • WiFi SSID og adgangskode
 • Datakvalitet på LAN-forbindelser
 • Adgangskoder (krypteret)
 • Aktivitet på forbindelse
 • Trafikforbrug og datakvalitet i TDC NetCos netforbindelser
 • Oplysninger omkring hvem kunden har ringet til (inklusiv B-numre)
 • Oplysninger omkring kunden har hemmeligt nummer

De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:

 • Vi behandler dine personoplysninger for at du kan tilgå internettet via din bredbåndsforbindelse (XDSL)

Den behandling der foretages med personoplysningerne:

 • Vi behandler personoplysninger, når vi logger dit aktivitetsniveau på forbindelsen samt dine specifikke aktiviteter.

Tillægsprodukter

Som Fullrate Brebånd (XDSL)-kunde har du mulighed for at tilkøbe ekstra tillægsydelser fra Fullrate. Følgende tillægsydelser vil være tilgængelige for dig som kunde;

 • Fast telefon, Fri fastnet til fastnet, Fri fastnet til mobil, Udlandspakke og Ekstra telefonlinje VOIP
  • Ved en XDSL bredbåndsforbindelse er der som kunde mulighed for at tilvælge en telefonforbindelse gennem XDSL-forbindelsen. Dette giver muligheder for ovenstående tillægsprodukter, der omhandler forskellige varianter af et fastnet telefonabonnement hos Fullrate. De personoplysninger, der bliver behandlet i denne forbindelse, fastnettelefonforbindelse er inkluderet i denne persondatameddelelse.
 • Sikkerhedspakke
  • Behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af dette tillægsprodukt er beskrevet i persondatameddelelsen for Fullrate sikkerhedspakke.

Automatiske, individuelle beslutninger

 • Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

Kilder

 

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet Fullrate Bredbånd(XDSL). Vi modtager desuden personoplysninger i form af trafikforbrug og datakvalitet i TDC NetCos netforbindelser TDC NetCo A/S.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet Fullrate Bredbånd (XDLS) og eventuelle tilvalgte bredbåndstelefonitjenester.
 • En retlig forpligtelse til at logge dit aktivitetsniveau samt specifikke aktiviteter i forbindelse med benyttelse af produktet.

Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger  vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:
 • For at kunne give dig adgang til internettet videregiver vi ganske få af dine personoplysninger til TDC NetCo A/S.
 • Med henblik på support, fejlretning og installationer på netværk, produkter og udstyr videregiver Fullrate dine personoplysninger til danske serviceleverandører, der udfører arbejdet i samarbejde med Fullrate.
Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysningerne i dette afsnit er følgende:
 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet Fullrate Bredbånd (XDSL)

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • Fullrate overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS.

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål i forbindelse med din brug af produktet Fullrate Bredbånd (XDLS) samt eventuelle tilvalgte bredbåndstelefonitjenester. Eksempelvis gemmer vi opkaldsinformationer i 3 år, jævnfør logningsbekendtgørelsen, hvorimod en IP-adresse bliver gemt i 12 måneder fra seneste registrering, hvorefter den bliver slettet.

Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret. Du kan læse mere om disse tiltag via nedenstående links:

Kontakt for yderligere informationer

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af Fullrate Bredbånd (XDSL), skal du kontakte vores Kundeservice .

Denne persondatameddelelse er opdateret den 27-11-2019