persondatameddelse for Fullrate Bredbånd (COAX)

Når du benytter produktet Fullrate Bredbånd (COAX), indsamler og behandler Fullrate som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

I denne persondatameddelelse beskriver vi forholdene omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.
 

Typer af oplysninger og formål

Når du benytter Fullrate Bredbånd (COAX), bliver følgende personoplysninger indsamlet, verificeret eller i øvrigt behandlet i vores interne systemer:
 • Kundenummer
 • IP adresse
 • LID / Kredsløbs ID  
 • URL-Indhold
 • MAC-adresse på tilsluttet udstyr
 • WiFi SSID og adgangskode
 • Datakvalitet på LAN-forbindelser
 • Adgangskoder (krypteret)
 • Aktivitet på forbindelse
 • Trafikforbrug og datakvalitet i TDC NetCos netforbindelser
De formål, som vi indsamler og behandler personoplysningerne til, er:
 • Vi behandler dine personoplysninger for at du kan tilgå internettet via din bredbåndsforbindelse (COAX)
Den behandling der foretages med personoplysningerne:
 • Vi behandler personoplysninger, når vi logger dit aktivitetsniveau på forbindelsen samt dine specifikke aktiviteter.
Automatiske, individuelle beslutninger
 • Personoplysninger behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

Kilder

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for levering af produktet Fullrate Bredbånd (COAX). Vi modtager desuden personoplysninger i form af trafikforbrug og datakvalitet i TDC NetCos netforbindelser TDC NetCo A/S.

Indsamling af oplysningerne er en forudsætning for indgå en aftale med os, Hvis vi ikke har adgang til personoplysningerne, har vi ikke mulighed for at levere det ønskede produkt/service.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er:

 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet Fullrate Bredbånd (COAX)
 • En retlig forpligtelse til at logge dit aktivitetsniveau samt specifikke aktiviteter i forbindelse med benyttelse af produktet.

Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Med henblik på support, fejlretning og installationer på netværk, produkter og udstyr videregiver Fullrate dine personoplysninger til danske serviceleverandører, der udfører arbejdet i samarbejde med Fullrate.
 • For at kunne give dig adgang til internettet videregiver vi ganske få af dine personoplysninger til TDC NetCo A/S.
Det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysningerne i dette afsnit er følgende:
 • Vores kontraktlige forpligtelse over for vores kunder, idet behandlingerne bliver foretaget som forudsætning for leveringen af produktet Fullrate Bredbånd (COAX)

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

 • Fullrate overfører ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS.

Opbevaringsperiode

 • Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål i forbindelse med din brug af produktet Fullrate Bredbånd (COAX).

Sikkerhed for behandlingen

For at beskytte og sikre at dine personoplysninger, der anvendes i dette produkt, er der indført en række sikkerhedstiltag, som jævnligt bliver revideret. Du kan læse mere om disse tiltag via nedenstående links:

Kontakt for yderligere informationer

Hvis du ønsker yderligere detaljer omkring behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din brug af Fullrate Bredbånd (COAX), skal du kontakte vores Kundeservice

Denne persondatameddelelse er opdateret den 27-11-2019