Privatlivspolitik for Fullrate a/s

I forbindelse med indsamler og behandler Fullrate A/S som dataansvarlig en række personoplysninger om brugerne af websitet www.fullrate.dk, medarbejdere.

I denne privatlivspolitik beskriver vi forhold omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

Typer af oplysninger og formål

Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig:

 • navn, adresse, CPR/CVR, forbrugsdata.

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er disse:

 • Leverance af Telco produkter
 • Overholdelse af gældende lovgivning (fx EU's databeskyttelsesforordning, logningsbekendtgørelsen), fx
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Automatiske, individuelle beslutninger

Persondata behandles ikke til brug for automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Modtagere eller kategorier af modtagere fx andre koncernenheder eller tredjeparter

Hvis behandlingen er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket, dog påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket.

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Du har - med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på [kontaktoplysninger] eller vores databeskyttelsesrådgiver på [kontaktoplysninger].

Fullrate A/S
Telegade 2 byg. 4
DK- 2630 Taastrup