Fullrates generelle persondatameddelse

I Fullrate lever vi af den digitale udvikling og ønsker at passe godt på de data, som følger med denne udvikling. Det gælder oplysninger om både vores kunder og vores medarbejdere.

Vi er en del af TDC Group, som har behandlet personoplysninger i over 135 år, og var blandt de første i Danmark til at have en udtalt holdning på området. I Fullrate ønsker vi stadig at være en troværdig og transparent virksomhed, der går foran, som det gode eksempel.

1. Om Fullrates persondatameddelse

Personoplysninger (persondata, personlige oplysninger) er oplysninger, der kan relateres til en bestemt person (’den registrerede’), som f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Fullrate er ansvarlig for at sikre, at dine personlige oplysninger er beskyttet, når du bruger vores tjenester eller hjemmeside. I Fullrate følger vi disse principper:

 • Dine personoplysninger skal behandles på en lovlig og gennemskuelig måde.
 • Vi indsamler eller skaber personoplysninger med et specifikt og legitimt formål, som er tydeligt kommunikeret.
 • Vi indsamler eller skaber kun oplysninger, der er relevante og begrænsede til det, som er nødvendigt til formålet.
 • Oplysningerne er korrekte og holdes ajour.
 • Vi opbevarer kun oplysningerne så længe, det er nødvendigt for, at vi kan behandle dem, eller så længe som det kræves af forordning og lov.
 • Oplysningerne behandles med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Fullrates controller er ansvarlig for, at disse principper er opfyldt både i Fullrate, hos vores underleverandører eller partnere, og hos de instanser, som oplysningerne bliver overført til. Denne persondatameddelse er i overensstemmelse med EU's generelle databeskyttelsesforordning, den danske databeskyttelseslov og anden relevant lovgivning. Persondatameddelse og tilknyttede sider, f.eks. produkt- eller servicesbeskrivelser, gælder for Fullrate og enhver håndtering på vegne af eller for Fullrate.

Hvem kan du kontakte?

Hvis du har spørgsmål til denne persondatameddelse, om hvordan vi behandler dine oplysninger, eller hvis du har klager, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice. Hvis du formoder eller kan bekræfte, at der har været et brud på reglerne om behandling af personoplysninger, kan du også kontakte Kundeservice.

Indhold

I vores persondatameddelse kan du læse om:

 • Hvilke personoplysninger indsamler vi, hvordan indsamler vi dem, og hvordan bruger vi dem?
 • Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvor længe opbevarer vi dem?
 • Hvordan beskytter vi dine oplysninger?
 • Dine rettigheder.
 • Generel information om datasikkerhed og sikkerhedspolitikker
 • Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål eller forespørgsler
 • Ordliste og definitioner.

2. Hvilke personoplysninger indsamler vi, hvordan indsamler vi dem, og hvordan bruger vi dem?

Fullrate indsamler personoplysninger om dig til brug for en række forskellige formål. Oplysningene indsamles eller skabes, når du fx besøger vores hjemmesider (cookies), deltager i undersøgelser, registrerer dig som ny kunde eller bruger vores produkter eller services. Kunderejsen nedenfor illustrerer de forskellige trin, der forudsætter, at vi indsamler data, så vi kan levere vores ydelser til dig:
Herunder kan du finde generel information om, hvordan og til hvilke formål vi indsamler og behandler dine personoplysninger i de forskellige dele af kunderejsen.
 

Trin 1: Jeg Undersøger

I forbindelse med din kontakt med os indsamler vi personoplysninger om dig. Det gør vi for at kunne tilbyde dig relevante produkter og services. Konkret anvender vi disse oplysninger til Business Intelligence (BI), som du kan læse mere om her. Når du besøger vores hjemmeside, udarbejder vi statistik, strategi og målrettet markedsføring, som du kan læse mere om her.

Personoplysningerne, som vi indsamler til disse formål, kan være navn, adresse, telefonnummer, mail, fødselsdag, kundenummer, ip-adresse, og om du har givet tilladelse til at modtage marketingmateriale, og hvilke produkter/services, du har købt hos os. Oplysningerne indsamler vi primært gennem vores egne systemer og hjemmesider. I nogle tilfælde modtager vi dog dine oplysninger fra en af vores samarbejdspartnere, fx konkurrencer, hvor du har givet tilladelse til, at en tredjepart giver dine oplysninger videre til os.

Vi sender kun annoncer og tilbud til dig over telefon, post eller mail, hvis du givet os lov til det.

Dine personoplysninger behandles som udgangspunkt af os i Fullrate, men overføres i nogle tilfælde til underleverandører eller eksterne partnere, der hjælper os med at udføre kundeundersøgelser, udsende markedsføringsmateriale mv.

Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi løbende afvejer hensynet til beskyttelsen af dit privatliv mod vores interesse i at behandle dine personoplysninger.

Trin 2: Jeg tilmelder mig/ændrer

Fullrate indsamler personoplysninger om dig for at kunne levere de produkter og/eller services, som du som kunde vælger at få leveret af os og for at kunne ændre et kundeforhold. Oplysningerne behandles til håndtering, provisionering og installation samt opfyldelse af kontrakten mellem dig og os.

De personoplysninger, vi indsamler til disse formål, er typisk navn, adresse, telefonnummer, mail, cpr-nummer, IMEI-nummer (din telefons unikke nummer), ICC-nummer (dit simkorts unikke id-nummer), din ordreinformation. Oplysningerne indsamler vi primært via mail, telefon eller online.

Afhængigt af hvilken type produkt eller service du har bestilt, overfører vi i nogle tilfælde dine personoplysninger til underleverandører, der varetager ordrehåndtering, levering, installation og eksekvering af ordren.

Den konkrete behandling af personoplysninger i forbindelse med levering af produkter eller services er beskrevet for hvert produkt eller service i trin 3: ”Jeg bruger”, hvor du kan se en liste over vores produkter og services.

Ændring fra et produkt til et andet, fx opgradering af din internetforbindelse, håndteres på samme måde, som vi håndterer en ny ordre. Dog er der den forskel, at vi i de tilfælde allerede har registreret dig som kunde og derfor ikke har brug for at indsamle flere personoplysninger for at lave ændringen.

I forbindelse med tilmelding til eller ændring af et produkt eller en service fra Fullrate, behandler vi dine personoplysninger for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse, hvilket er at levere produktet eller servicen til dig. Hvis vi behandler dine personoplysninger indsamlet i forbindelse med tilmelding til eller ændring af et produkt eller en service til markedsføring overfor dig, sker dette på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi løbende afvejer hensynet til beskyttelsen af dit privatliv mod vores interesse i at behandle dine personoplysninger.
 

Trin 3: Jeg bruger Trin 3:

”Jeg bruger” dækker over fire områder:

 • Jeg bruger, der handler om den behandling af oplysninger der opstår, når du bruger et produkt eller en service.
 • Jeg betaler, der handler om at betale for brugen af et produkt eller en service (fakturering).
 • Jeg har et problem, der handler om at give dig support, hvis du oplever problemer med et produkt eller en service.
 • Jeg deler, der handler om enhver handling, der involverer sociale medier, f.eks. Facebook.

Jeg bruger

Fullrate behandler oplysninger om din brug af vores produkter og services. Det gør vi bl.a. for sikre, at du får en god og konsekvent brugeroplevelse, for at kunne levere den service, du har efterspurgt, og for at kunne sikre et korrekt grundlag for din regning.

Når du tager et af vores produkter eller services i brug, behandler vi som udgangspunkt kun de oplysninger, du gav os, da du tilmeldte dig (se trin 2 ovenfor). I nogle tilfælde indsamler eller skaber vi dog yderligere personoplysninger, når du bruger vores produkter eller services, fx trafik- og lokationsdata, der skabes i vores mobiltjenester, og data fra cookies, der skabes, når du besøger vores hjemmesider.

Hvilke personoplysninger, der indsamles eller skabes, og hvordan vi håndterer og beskytter oplysningerne, er detaljeret beskrevet i delmeddelelsen for det enkelte produkt eller service.

Når du bruger et produkt eller en service fra Fullrate, behandler vi dine personoplysninger for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse, hvilket er at levere produktet eller servicen til dig.

I visse tilfælde kan vi også lovmæssigt være pålagt at behandle dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores produkter og services.
 

Jeg betaler

Her bruger Fullrate dine oplysninger til at følge op på dine regninger og til at afklare evt. åbne regninger og eventuel videregivelse af sag til tredjepart for udbedring. Vi indsamler dine oplysninger på baggrund af en kontraktuel forpligtelse og en berettiget interesse.

De oplysninger, vi typisk indsamler og bruger til disse formål, er dit navn, adresse, kunde nr., e-mail, telefonnummer, regningsstatus, forbrug og bankinformationer. Vi indsamler og bruger også dit cpr-nummer til kreditvurdering, identifikation, bekæmpelse af svindel og evt. inkasso og refusion via bankkonto ved kreditnotaer. Vi anvender eksterne inkassobureauer til inddrivelse af gæld, banker til at gennemføre tilbagebetalinger, samt finansieringsbureauer, hvis der valgt at finansiere et køb og videregiver cpr. nr. og de ovennævnte data til disse.

Vores finans afdeling kan i forbindelse med regnskabs processer (fx fakturering) sende de relevante informationer der skal anvendes, til vores 3. part underleverandør, som godt kan være uden for EU.
 

Jeg har et problem

Her hjælper vi dig med at besvare de spørgsmål, du måtte have i forbindelse med dit abonnement eller din service hos Fullrate. Det gælder f.eks. spørgsmål til din regning, hvis du ønsker at klage eller hvis du har brug for hjælp til vores selvbetjening. Vi kontakter dig muligvis op for at følge op på tidligere sager og på, om dine produkter fungerer, som du ønsker. Vores juridiske grundlag kan både være en kontraktuel forpligtelse og en berettiget interesse, alt efter hvilken support, vi giver dig som kunde. Vi giver som hovedregel remote support, men i enkelte tilfælde kan vi have brug for at aflægge dig et besøg dig for at udbedre fejlen, men det gør ingen forskel for de personlige informationer, vi har brug for om dig som kunde.

For at vi kan identificere dig som kunde og hjælpe dig med dine udfordringer, vil vi normalt bede dig om at oplyse dit navn og andre personlige oplysninger over telefonen, via e-mail eller vores selvbetjening. På den måde kan vi bekræfte, at at det er den rigtige person, vi har kontakt med. De personoplysninger, vi derudover behandler, afhænger af, hvad henvendelsen drejer sig om. Hvis den f.eks. drejer sig om din regning, vil vi indsamle oplysninger om dit forbrug, dine regninger og betalingsforhold. Hvis den drejer sig om din internetforbindelse, vil vi indsamle oplysninger om dit netværksudstyr og dine abonnementsforhold. Vi indsamler oplysningere gennem vores systemer i Fullrate og TDC Group.

Nogle af vores underleverandører, der hjælper os med at løse dine problemer, kan befinde sig uden for EU. Du kan læse mere om dette under Adgang og deling af data. Under Produkter og services kan du læse mere om, om nogle af dine personlige oplysninger gives videre til en underleverandør, og om denne underleverandør befinder sig udenfor EU.
 

Jeg deler

Fullrate behandler dine personoplysninger, når du som kunde eller potentiel kunde kommunikerer med os via sociale medier, og når vi bruger disse medier til markedsføring.

Når du kommunikerer med os, fx i forbindelse med support via sociale medier, har vi brug for at kunne identificere dig som kunde, finde de korrekte oplysninger i vores systemer, og vi vil normalt bede dig om at oplyse dit navn, telefonnummer og kundenummer, enten over telefonen, via mail eller online kontakt, som chat eller Facebook. De personoplysninger, vi derudover skal bruge, afhænger af, hvad din forespørgsel drejer sig om. Hvis din forespørgsel fx drejer sig om, hvordan du bruger vores selvbetjening, vil vi guide dig igennem det. Oplysningerne indsamler vi via vores systemer.

Vi bruger også sociale medier til at målrette annoncering til dig. De oplysninger, vi normalt anvender til dette formål, er din mailadresse, de Fullrate-produkter eller -services du har samt brugeridentifikatorer i forbindelse med din brug af vores digitale kommunikationskanaler. Oplysningerne indsamler vi enten gennem vores egne systemer eller i forbindelse med opsamling af brugeradfærd på vores digitale kommunikationskanaler.

Nogle af vores underleverandører, der hjælper os med support og målrettet markedsføring, kan befinde sig udenfor EU.

Du kan læse mere om sikkerhed og brug af underleverandører nedenfor under punktet ”Adgang og deling af data”. Du kan også finde mere information om brug af underleverandører for hvert enkelt produkt eller service under punktet ”Produkter og services”.

Hvis vores support er nødvendig for at kunne levere det bestilte produkt eller service, vil behandling af dine personoplysninger i denne forbindelse være nødvendig for at kunne opfylde en kontraktuel forpligtelse. I andre supporttilfælde sker behandlingen på baggrund af en interesseafvejning, hvor vi afvejer vores interesse i at behandle dine personoplysninger mod hensynet til beskyttelsen af dit privatliv. En lignende interesseafvejning er grundlag for vores målrettede annoncering via sociale medier.

Trin 4: Jeg forlader

Her har du som kunde valgt at stoppe dit abonnement eller din service hos Fullrate. Vi behandler derfor dine oplysninger for at kunne lukke dit abonnement eller service. Det er en kontraktuel forpligtelse, der danner grundlag for denne behandling.

De oplysninger, vi har brug for for at kunne lukke dit abonnement eller din service, er som udgangspunkt dit navn, adresse og dit telefonnummer. Hvis vi er i tvivl om, om vi har fundet frem til den rigtige kunde, vil vi evt. bede dig om at give os andre personoplysninger (f.eks. dit kundenummer) for at sikre, at vi ikke ved en fejl lukker et abonnementet eller en service hos en anden kunde. Herefter sletter vi dig som kunde, og du vil modtage en elektronisk bekræftelse på det telefonnummer og den email-adresse, vi har stående i vores kunderegister. Gennem den automatiske opsigelsesproces sørger vi for, at dine oplysninger bliver slettet i henhold til lovgivningen.

Når vi lukker din konto, sletter vi de oplysninger, der ikke længere er nødvendige. Hvilke oplysninger, det drejer sig om, afhænger af de enkelte produkter og services. Du kan finde specifikationerne under Produkter og services.

Læs mere om, hvilke oplysninger vi muligvis gemmer af juridiske grunde under afsnittet: Opbevaring af oplysninger.
 

Jeg forlader

Fullrate behandler dine personoplysninger for at kunne lukke dit abonnement eller din service i forbindelse med ophør.

De personoplysninger, vi har brug for, for at kunne lukke dit abonnement eller din service, er som udgangspunkt kun dit kundenummer, navn, adresse og telefonnummer. Er vi i tvivl om, hvorvidt vi har fundet frem til den rigtige kunde, kan vi evt. bede dig om at give os andre personoplysninger (fx dit cpr-nummer) for at sikre, at vi ikke ved en fejl lukker et abonnementet eller en service hos en anden kunde. Når vi har sikret os, at vi har fundet den rigtige kunde, lukker vi dit abonnement eller service i vores systemer. Er du tilmeldt automatisk betaling, lukker vi også det.

Når vi lukker din konto, sletter vi de oplysninger, der ikke længere er nødvendige. Hvilke oplysninger, det drejer sig om, afhænger af de enkelte produkter og services. Du kan finde yderligere oplysning om dette under punktet ”Produkter og services”.

Vi behandler dine personoplysninger til dette formål for at kunne opfylde kontraktuelle forpligtelser.

2.1 Produkter og services

Her kan du finde mere information om, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger for et bestemt produkt og/eller en service:

2.2 Samtykke

Nogle behandlinger af dine personoplysninger kræver et klart samtykke fra dig. Det gælder fx til visse typer markedsføring og kundeundersøgelser, som ikke er nødvendige i henhold til anden lovgivning, af hensyn til opfyldelse af en kontrakt med dig eller baseret på en interesseafvejning. I disse situationer har vi brug for dit samtykke til, at vi må indsamle og behandle dine personoplysninger. I samtykket er det udtrykkeligt angivet, hvilke oplysninger vi behandler, hvordan vi gør det og hvorfor. Det fremgår også, hvor længe dit samtykke gælder.

Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Vi sikrer, at det er lige så nemt at trække et samtykke tilbage, som det er at give samtykke, og vi opbevarer dokumentation for at kunne bevise, at du har givet samtykke til, at vi må behandle dine personoplysninger.

3. Hvem har adgang til dine oplysninger, og hvor længe opbevarer vi dem?

3.1 Adgang og deling af oplysninger

For at sikre at kun relevante personer har adgang til dine personoplysninger, når de hjælper dig i et af trinnene i kunderejsen hos os, har vi indført strenge adgangsbegrænsninger til de systemer, hvor oplysningerne bliver opbevaret og behandlet.

Det betyder, at en medarbejder ikke har adgang til dine oplysninger, medmindre han eller hun skal udføre en opgave, der er nødvendig for at give dig en service eller et produkt. Medarbejderen får kun adgang til de oplysninger, der er nødvendige for at udføre opgaven. Vi kræver også, at vores partnere og underleverandører er lige så restriktive, hvis de håndterer dine personlige oplysninger på vores vegne.

Vi deler undtagelsesvist oplysninger med partnere og underleverandører i følgende situationer:
 • Til ekstern behandling af dine oplysninger for at kunne give dig et produkt eller en service. I de situationer, hvor vi deler (overfører) oplysninger til en underleverandør eller partner, overfører vi kun de oplysninger, de har brug for, for at udføre deres del af opgaven. Vi sikrer også, at underleverandøren eller partneren behandler oplysningerne på en sikker og fortrolig måde, og at de følger vores instruktioner.
 • Med dit samtykke: Vi deler i visse tilfælde personoplysninger med virksomheder, organisationer eller personer uden for Fullrate, når du har givet dit samtykke til det.
 • Efter en interesseafvejning: Vi deler i visse tilfælde personoplysninger med virksomheder, organisationer eller personer udenfor Fullrate, når vi har en berettiget interesse i at gøre det, og denne interesse står mål med hensynet til dit privatliv.
 • Af juridiske årsager: For at kunne overholde lovgivning, regulering, retlige processer eller for at efterkomme legitime anmodninger fra offentlige myndigheder.
 • For at kunne håndhæve vores servicevilkår, herunder når vi skal undersøge potentielle overtrædelser.
 • For at kunne opdage, forhindre eller på anden måde adressere svig, bedrageri, sikkerheds- eller tekniske problemer.
 • For at kunne beskytte os mod rettigheds- eller sikkerhedsbrud og mod skade på TDC Groups ejendom, vores brugere eller offentligheden som krævet eller lovligt tilladt.
Det kan være, at en underleverandør har dele af deres produkter og/eller services i et land udenfor EU (i et såkaldt tredjeland), og at dine oplysninger derfor overføres udenfor EU. I disse situationer er vores underleverandører forpligtet til at sikre, at de samme sikkerhedsforskrifter og foranstaltninger, der beskytter dine oplysninger indenfor EU, også anvendes på de oplysninger, der overføres udenfor EU. Det betyder, at dine personoplysninger er lige sikre, uanset om de behandles indenfor EU eller i et tredjeland.

Du kan læse mere om, hvilke typer af personoplysninger, der overføres til hvilke typer af underleverandører under punktet ”Produkter og services”, og om, hvorvidt en underleverandør behandler dine personoplysninger inden for EU eller i et tredjeland.
 

3.2 Opbevaring af oplysninger

Fullrate ønsker ikke at gemme dine personoplysninger længere end nødvendigt. Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne levere vores produkter eller services til dig, så længe det er nødvendigt for at kunne imødegå fx klage- eller retssager, eller så længe det kræves af anden lovgivning. Vi gemmer også dine oplysninger i en kort periode, efter du har opsagt din aftale med os, så vi kan genoprette din konto, hvis du ønsker det (i fortrydelsesperioden), eller hvis du har spørgsmål om, hvordan vi har behandlet dine personoplysninger, mens du var kunde hos os.

Vi har en generel holdning til, hvor længe vi gemmer bestemte typer personoplysninger. Der kan dog være undtagelser herfra, så vi anbefaler, at du at ser på beskrivelserne under punktet ”Produkter og services”, der for hvert produkt eller sevice indeholder information om, hvor længe oplysningerne gemmes.

Vi sikrer, at den fastsatte datalagringstid (den periode, vi gemmer dine oplysninger), også gælder for vores underleverandører. De gemmer ikke dine oplysninger længere, end vi gør.

4. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

For at sikre at behandlingen af dine personoplysninger sker på en sikker måde, har vi implementeret et styringssystem for informationssikkerhed, der er baseret på best practice ISO27001 og Forsikring & Pension-standarden. Dette system omfatter styring, processer og andre administrative, tekniske og fysiske kontroller, der sikrer, at vores it-miljø er sikkert, både fra et fortroligheds-, integritets- og tilgængelighedsperspektiv.

Vi lægger også særlig vægt på de systemer og applikationer, der behandler dine personoplysninger. For hvert af disse systemer har vi særlige sikkerhedskrav og -kontroller.

Sikkerhedskravene og -kontrollerne gælder både hos os og hos vores underleverandører, så hele serviceforsyningenskæden er sikret. Vi udfører revisioner og sikkerhedskontroller, fx sårbarheds- og penetrationstests, både på vores egne systemer og på systemer, der drives af vores underleverandører.

Nogle af vores tjenester er også sikkerhedscertificeret og underlagt eksterne ISAE-revisioner.

De it-miljøer, systemer og applikationer, vi bruger til at levere kundeservice og produkter samt til opbevaring eller behandling af personoplysninger, er vurderet og designet, så de er så sikre som muligt.

5. Dine rettigheder

 

Fullrate respekterer dine rettigheder, og de personoplysninger, du giver os, er dine.

Du har ret til at få adgang til at korrigere, eksportere og frabede dig behandlingen af dine personoplysninger.

Folk har forskellige behov for at beskytte deres personoplysninger. Vi gør os umage med at gøre det tydeligt, hvilke personoplysninger vi og vores partnere indsamler, så du har god mulighed for at benytte dig af dine rettigheder.

5.1. OPLYSNINGSPLIGT

Som kunde hos os har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, i forbindelse med dine abonnementer og dine services.

Dine produkter og services afgør, hvilke personoplysninger vi samler – og dermed også hvilke personoplysninger vi kan give dig indsigt i. Du kan læse mere om følgende oplysninger under persondatameddelelsen for de enkelte produkter:

 • Formålet med behandlingen.
 • Hvilke slags personoplysninger vi behandler.
 • Hvilket grundlag der er for den enkelte behandling.
 • Hvilke organisationer eller enkeltpersoner, der vil få adgang til dine personoplysninger.
 • Hvor længe vi gemmer personoplysninger.
 • Hvor vi har dine personoplysninger fra, hvis de ikke er indsamlet fra dig.
 • Om relevansen, detaljerne og vigtigheden af profilering eller automatiserede beslutninger udført på baggrund af dine personoplysninger.
 • Hvordan vi sikrer dine rettigheder, hvis der sker internationale overførsler af dine personoplysninger

Du kan også bede om at få en kopi af dine personoplysninger. Læs mere under ”Ret til indsigt” nedenfor.

 

5.2. RET TIL INDSIGT

Som registreret hos Fullrate har du ret til at få dine personoplysninger udleveret. For at beskytte dine personoplysninger skal vi have din identitet bekræftet på en relevant måde, før vi giver dig adgang til dine oplysninger.

De oplysninger, som vi skal udlevere, afhænger af, hvilke produkter eller services du bruger. Herudover skal vi også give dig information om:

 • Formålet med behandlingen.
 • Hvilke slags personoplysninger vi behandler.
 • Hvilket grundlag der er for den enkelte behandling.
 • Hvilke organisationer eller enkeltpersoner, der vil få adgang til dine personoplysninger.
 • Hvor længe vi gemmer personoplysninger.
 • Hvor vi har dine personoplysninger fra, hvis de ikke er indsamlet fra dig.
 • Om relevansen, detaljerne og vigtigheden af profilering eller automatiserede beslutninger udført på baggrund af dine personoplysninger.
 • Hvordan vi sikrer dine rettigheder, hvis der sker internationale overførsler af dine personoplysninger

MIT FULLRATE kan du anmode om at få udleveret dine oplysninger. Vi behandler alle anmodninger hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at udleveringen er sket, eller hvornår vi forventer, at den sker.

5.3. RET TIL AT KORRIGERE

Fullrate sikrer, at de indsamlede og opbevarede personoplysninger er korrekte. I tilfælde, hvor du mener, at de er unøjagtige eller ufuldstændige, opfordrer vi dig til at kontakte os, så vi kan rette oplysningerne.

Vi har dog ret til at afvise din anmodning, hvis den er ubegrundet, eller hvis vi gentagne gange modtager ens anmodninger fra dig. I sådanne tilfælde forbeholder vi os retten til at pålægge et administrationsgebyr. Vi forbeholder os også retten til at afvise din anmodning, hvis den er formålsløs.

Du kan bede om at få rettet dine personoplysninger ved at kontakte vores Kundeservice. Alle anmodninger vil blive behandlet hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine personoplysninger er blevet rettet, eller hvornår vi forventer, at det sker.

5.4. RET TIL SLETNING

Fullrate har pligt til at følge dansk lovgivning om indsamling og opbevaring af kontrakter og regninger. For personoplysninger, der ikke er omfattet af loven, har vi en standard slettepolitik for at sikre, at ingen personoplysninger gemmes længere end nødvendigt.

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet af Fullrate, når:
 • Personoplysningerne ikke længere er nødvendige (hvis du er ikke længere kunde hos Fullrate, og vi dermed ikke længere har ret til at opbevare oplysningerne).
 • Du trækker dit samtykke tilbage (se samtykke ovenfor).
 • Du gør indsigelse, og vi efter en interesseafvejning ikke har grund til at behandle dine oplysninger
 • Oplysningerne er blevet ulovligt behandlet.
 • Der er en juridisk forpligtelse i henhold til EU-regulering og dansk lovgivning.

Du har ikke ret til at få slettet dine personoplysninger, når behandlingen er nødvendig:

 • for at kunne udøve retten til ytringsfrihed og information.
 • for at kunne overholde en lovmæssig forpligtelse i henhold til EU-regulering eller dansk lovgivning.
 • af hensyn til almen interesse.
 • for arkiveringsformål relateret til offentlig interesse, videnskab, historisk eller statistisk formål.
 • for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Du kan bede om at få slettet dine personoplysninger ved at kontakte vores Kundeservice. Vi behandler alle anmodninger hurtigst muligt, og inden for en måned får du en bekræftelse på, at dine oplysninger er blevet slettet, eller hvornår vi forventer, at det sker.

5.5. Ret til dataportabilitet

Du har også ret til – i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format – at modtage dine personoplysninger, når du selv har givet oplysningerne til os. Du kan også få overført oplysningerne til en anden leverandør. Denne ret kaldes for dataportabilitet, og gælder når:

 • du har givet dit samtykke til behandlingen, eller når behandlingen sker på baggrund af en kontrakt, og
 • behandlingen foretages automatisk (elektronisk)

5.6. Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod Fullrates behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen er i strid med reglerne om behandling af personoplysninger. Hvis indsigelsen er berettiget, vil vi begrænse behandlingen, som beskrevet nedenfor.

5.7. RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

Du har ret til at få standset behandlingen af dine personoplysninger, når:
 • du mener, at personoplysningerne er forkerte. Vi standser behandlingen, indtil vi har fået bekræftet, at personoplysningerne er korrekte
 • behandlingen er ulovlig. I stedet for at få slettet personoplysningerne, kan du få standset behandlingen
 • vi ikke længere har brug for personoplysningerne for at kunne opfylde det oprindelige formål med behandlingen, men vi skal beholde oplysningerne for at kunne oprette, udøve eller forsvare juridiske krav
 • du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 21.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger bliver begrænset, må vi kun opbevare personoplysningerne, og ikke behandle dem på anden måde end begrænsningen tillader.

Der er dog tilfælde, hvor vi kan fortsætte behandlingen. Det gælder:

 • med dit samtykke
 • for at oprette, udøve eller forsvare juridiske krav
 • for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder
 • af hensyn til vigtige offentlige interesser i EU eller i en medlemsstat.

5.8. RET TIL at klage til en tilsynsmyndighed

Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Tilsynsmyndigheden kan være Datatilsynet eller Erhvervsstyrelsen afhængigt af, hvilke typer personoplysninger, der er tale om. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk og Erhvervsstyrelsens kontaktoplysninger på www.erst.dk.

6. Generel information om datasikkerhed og sikkerhedspolitikker i TDC Group

 

6.1 Overholdelse og samarbejde med regulerende myndigheder

TDC Groups databeskyttelsesrådgiver har ansvar for løbende at overvåge og kontrollere, at Fullrate og vores partnere og underleverandører lever op til reglerne om behandling af personoplysninger og til de sikkerhedskrav, vi mener, er nødvendige for at sikre dine personlige oplysninger.

Vores databeskyttelsesrådgiver samarbejder med Datatillsynet og andre lokale tilsynsmyndigheder med hensyn til overholdelse af reglerne om behandling af personoplysninger og klager, som ikke kan løses af Fullrate.

6.2 Ændringer i persondatameddelelsen

Vi gennemgår løbende persondatameddelelsen og opdaterer den, hvis der sker ændringer i vores behandling af personoplysninger. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort her, og væsentlige ændringer meddeles også via mail og andre kommunikationsveje. Det gælder især for ændringer i vores behandling af personoplysninger relateret til et bestemt produkt eller service.
Denne persondatameddelelse er opdateret den 22-05-2019