'

Har du brug for at klage?

Vi er kede af, at du ikke fik den hjælp, du havde brug for - eller havde en dårlig oplevelse i din kontakt med Fullrate. 

Det vil vi gerne rette op på.

Hos Fullrate har vi et dedikeret hold af ansatte, der sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har haft en dårlig oplevelse med os. Det er vores Customer Excellence-team. Det er også dem, der går videre med din henvendelse, hvis du har forslag til, hvordan vi kan blive bedre.

Sådan behandler vi din klage

Når du sender en klage, er der en fast proces, vi går igennem. Det er der, så du er sikker på, at vi giver din klage den opmærksomhed og grundighed, den skal have.
  1. Du sender os en klage på kundetilfredshed@fullrate.dk. Husk at skrive dit kundenummer i klagen. Du finder dit kundenummer på MIT FULLRATE eller i en af de mails, vi har sendt til dig
  2. Vi undersøger hele historikken om din sag og indsamler de oplysninger, vi mangler
  3. Vi påbegynder behandlingen af din klage inden for 5 arbejdsdage
  4. Du får svar på din klage indenfor 30 dage. Nogle gange kan vi klare klagen over telefonen, og så ringer vi til dig. Vil du gerne have et skriftligt svar ud over telefonsamtalen, får du selvfølgelig det
  5. Sagen afsluttes, og du får medhold i eller afslag på din klage
  6. Vi bruger din klage - uanset om du får medhold eller afslag - til at blive bedre. Det kan fx betyde, at vi opdaterer vores processer, produkter, kommunikation eller træning af medarbejdere

Sådan sender du en klage

Du kan sende din klage til vores Customer Excellence-team ved at skrive til os på kundetilfredshed@fullrate.dk

Du kan også sende din klage med posten. Skriv til:

Fullrate Customer Excellence
Telegade 2, bygn. 4
2630 Taastrup

Vil du klage over afgørelsen af en sag, du har modtaget svar på?

Er du ikke tilfreds med Fullrates afgørelse vedrørende klage omkring abonnement på teletjenester (fx klager over regningen eller Fullrates vilkår) kan du klage til:

Teleankenævnet
Axeltorv 6, 3th
1609 København V
Telefon: 33 18 69 00
www.teleanke.dk

Er du ikke tilfreds med Fullrates afgørelse vedrørende klage omkring varer (fx mobiltelefoner) eller indholdstjenester (fx TV, musik eller ringetoner), kan du klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: 41 71 50 00
www.forbrug.dk

eller

Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
Telefon: 72 40 56 00
www.naevneneshus.dk

Er du statsborger i en anden EU-medlemsstat end Danmark, kan du klage via EU-Kommissionens online klageportal på siden: www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Ved indgivelse af klage skal du angive Fullrates e-mailadresse: kundeservice@fullrate.dk