'

Installation

Hvor mange TV-bokse skal jeg have?

Du skal have én boks pr. TV. Til hver TV-boks medfølger 12 m. ledning. Hvis du vil slippe for de lange ledninger, kan du hos Fullrate få trådløst TV. Her sendes TV-signalet via et ekstra sæt trådløse bokse. Den ene tilsluttes til din router og den anden tilsluttes din TV-boks. Det er hurtigt og let at tilslutte.
 

Opsætning af TV-boksen

Hvordan sætter jeg TV-boksen op?

Se herunder hvordan du udfører opsætningen af TV-boksen med kabel eller trådløs adapter

Opsætning af TV-boks med kabel

Opsætning af TV med trådløs adapter

Du kan også læse her hvordan du forbinder kablerne til routeren og dit TV i installationsvejledningen.

Hvordan nulstiller jeg min router?

Hold RESET inde bagpå TV-boksen i ca. 20 sekunder. TV-boksen vil nu være nulstillet og starte op igen. Det kan tage op til 40 minutter for TV-boksen at starte op efter en nulstilling. Det er meget vigtigt, at TV-boksen ikke bliver slukket under opstarten.

Der er lys i alle 4 dioder på min TV-boks. Hvad gør jeg?

Gennemgå installationsvejledningen, da din boks enten er fejlopsat eller defekt.

Hvad er strømforbruget for en Fullrate TV-boks?

 • 9 W - tændt
 • 8 W - standby (normal strømbesparelse)
 • 0,3 W - passiv standby (høj strømbesparelse)
Standby: Bruger mere strøm men når boksen tændes på fjernbetjeningen, er den klar i løbet af få sekunder.
 
Passiv standby (standardindstillingen): Bruger mindst strøm men når boksen tændes på fjernbetjeningen, kan der gå op til et par minutter, før den er klar.

Se hvordan du sætter din TV-boks i strømbesparende tilstand i videoen herunder:
 
 
x

Fjernbetjening

Hvordan fungerer min fjernbetjening?

Se hvordan du bruger fjernbetjeningen i vores brugervejledning.

Hvordan bruger jeg menu?

Sådan åbner og anvender du skærmbilledet MENU

 • Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen. Skærmbilledet MENU vises
 • Brug HØJREPIL og VENSTREPIL til at vælge et hovedemne, f.eks. Fullrate TV i den vandrette menulinje
 • Benyt PIL OP og PIL NED til at markere et underemne, f.eks. TV Guide.
 • Tryk på OK-knappen for at aktivere emnet
 • Tryk på MENU igen for at gå tilbage til hovedmenuen eller tryk på TV-knappen for at lukke hovedmenuen, og gå tilbage til fuldskærms tv-billede

Hvordan bruger jeg TV Guide?

Benyt TV GUIDE til at finde og vælge tv-programmer, optagelser og lejede film.

 • Tryk på TV GUIDE-knappen på fjernbetjeningen. Skærmbilledet TV GUIDE vises
 • Benyt piletasterne til at vælge det ønskede program:
 • Benyt KANALSKIFT-knappen eller PIL OP og PIL NED til at bladre lodret gennem TV GUIDE
 • Benyt HØJREPIL og VENSTREPIL til at bladre vandret gennem TV GUIDE
 • Tryk på OK-knappen for at se det valgte program. Hvis programmet er til rådighed, bliver det vist. Hvis programmet ikke er til rådighed, fordi det først vises senere, viser Fullrate TV et Programinformationskærmbillede
 • Hvis du vil se skærmbilledet Programinformation for det ønskede program, kan du trykke på INFO-knappen på fjernbetjeningen
 • Benyt piletasterne og OK-knappen til at vælge en af de muligheder, der findes på Programinformation, eller benyt TILBAGE-knappen til at vende tilbage til TV GUIDE. De muligheder, der findes på Programinformation, afhænger af programtypen og hvornår det vises

Hvordan benytter man skærmbilledet Programinformation?

Sådan anvender du Programinformation:

 • Brug piletasterne til at vælge programmet i TV GUIDE
 • Tryk på INFO-knappen. Du kan også se Programinformation for et program, som du ser på fuld skærm, ved bare at trykke på INFO-knappen

Skærmbilledet Resume viser oplysninger om programmet.

Hvis du er i Filmleje skærmbilledet, vil skærmbilledet Programinformation vise en række muligheder, afhængigt af programmets type og dets sendetidspunkt, som fx Lej og Se trailer.

 • Tryk på HØJREPIL for at vælge Detaljer for at se flere detaljer om programmet. Dette skærmbillede findes kun, hvis der er yderligere programdetaljer
 • Tryk på HØJREPIL for at vælge Medvirkende med en liste over vigtige personer, der medvirker i eller har instrueret programmet. Vælg navnet på personen og tryk på OK-knappen for at åbne et skærmbillede med programmer, som denne person har tilknytning til. Du kan så vælge programmer fra listen. Denne liste vises også, når du søger efter programmer via person

Virker fjernbetjeningen både til mit TV og TV-boks?

Ja, du kan bruge samme fjernbetjeningen til tv og tv-boks.

Hvis du ønsker, at fjernbetjeningen skal styre din tv-boks og fjernsyn, skal du først programmere fjernbetjeningen til fjernsynet. Normalt kan fjernbetjeningen registrere dit fjernsyn automatisk og synkronisere sig selv. Hvis automatikken ikke fungerer til dit fjernsyn, kan du programmere fjernbetjeningen manuelt.

Automatisk programmering af fjernbetjening
Prøv først den automatiske synkronisering.

 • Tænd for fjernsynet
 • Tryk på SKIFT TV/STB mode-knappen i mindst to sekunder, til "TV" blinker to gange
 • Indtast "0 0 1" ("TV" blinker to gange for at bekræfte)
 • Peg på fjernsynet med fjernbetjeningen. Tryk på TÆND/STV-knappen, til fjernsynet slukkes. Dette kan vare flere minutter, og i dette tidsrum blinker "TV" på fjernbetjeningen
 • Bekræft programmeringen ved at trykke på OK
 • Tryk på TÆND/SLUK-knappen for at tænde for dit fjernsyn igen
 • Kontrollér, at fjernbetjeningen fungerer ordentligt ved at bruge den til at ændre lydstyrken med. Hvis lydstyrken på dit fjernsyn ikke ændres, skal fremgangsmåden gentages flere gange. Hver gang vil fjernbetjeningen prøve en ny variant. Hvis dette ikke lykkes efter flere forsøg, skal programmeringen udføres manuelt. Bemærk: Der ydes ingen telefonisk support på dette

Sådan programmerer du fjernbetjeningen manuelt

 • Slå producenten af dit fjernsyn op i listen over fabrikatkoder. Husk, at der kan være allokeret én eller flere koder til nogle producenter
 • Tryk på SKIFT STB/TV mode-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder til "TV" blinker to gange
 • Indtast den trecifrede fabrikatkode, inden der er gået ti sekunder. "TV" blinker to gangefor at bekræfte
 • Tryk på TÆND/STV-knappen til fjernsynet slukkes. Dette kan vare nogen tid, og i dette tidsrum blinker "TV" på fjernbetjeningen
 • Hvis der slukkes for fjernsynet efterfølgende, skal du tænde for det igen og kontrollere, om de andre funktionstaster på fjernbetjeningen også fungerer. Hvis de andre taster fungerer som de skal, er programmeringen udført
 • Hvis fjernsynet ikke slukker, eller hvis der er taster, der ikke fungerer ordentligt, skal du gentage denne fremgangsmåde fra trin 2