Installation

Installationsvejledning

Klik på start for at se vejledningen.

x

Generelt om tilslutning

Hvor mange TV kan jeg tilslutte?

Du kan få op til 3 TV-bokse, og du kan tilslutte et TV per TV-boks. 

 • Ved 1 TV-boks: Forbind TV-boksen til routeren i port 4.
 • Ved 2 TV-bokse: Forbind TV-boksene til routerens port 4 og 3.
 • Ved 3 TV-bokse: Forbind TV-boksene til routerens 4, 3 og 2.
x

Mine TV står i hver deres ende af huset, hvad gør jeg?

Du skal have én boks pr. TV. Til hver TV-boks medfølger 12 m. ledning. Hvis du vil slippe for de lange ledninger, kan du hos Fullrate få trådløst TV. Så kan du placere dit TV lige der, hvor det passer dig. TV-signalet leveres via wifi og det er hurtigt og let at tilslutte.

Opsætning af TV-bokse

Hvordan sætter jeg TV-boksen op?

Se hvordan du forbinder kablerne til routeren og dit TV i installationsvejledningen.

x

Der er intet lys i min TV-boks. Hvad gør jeg?

Dette skyldes enten, at der ikke er strøm tilsluttet TV-boksen eller at TV-boksen er brændt sammen. Du bør derfor sikre dig, at der er strøm tilsluttet TV-boksen, og at TV-boksen er tændt bag på tænd/sluk knappen.

x

Der er kun lys i power. Hvad er der galt?

Dette betyder, at modtageren ikke kan komme på nettet.

 • Undersøg om du er på nettet. Tænd computeren og tilgå Fullrate.dk - er du ikke online, virker din TV-boks ikke.

 • Prøv at skifte netværkskablet fra routeren til TV-boksen.

 • Undersøg om der er driftsforstyrrelser i dit område her

 • Genstart TV-boksen på tænd/sluk knappen bag på modtageren og lad den være slukket i 5 minutter inden du starter den op igen.

 • Nulstil din TV-boks. Dette gøres på følgende måde: Tænd og sluk din boks 3 gange på tænd/sluk knappen.

Det er vigtigt, at de 4 lys i dioderne på fronten er forsvundet, og der kun er lys i power, før du slukker igen.

Efter 3. gang vil hele TV-boksen være nulstillet og starter derefter op igen. Det kan tage op til 40 minutter for TV-boksen at starte op efter en nulstilling. Det er meget vigtigt, at TV-boksen ikke bliver slukket under opstarten.

x

Der er lys i alle 4 dioder på min TV-boks. Hvad gør jeg?

Gennemgå installationsvejledningen, da din boks enten er fejlopsat eller defekt.

x

Min TV-boks er låst og det hjælper ikke at slukke og tænde for den. Hvad gør jeg?

Nulstil TV-boksen, ved at slukke og tænde 3 gange på tænd/sluk knappen bag på TV-boksen.

Det er vigtigt, at de 4 lys i dioderne på fronten er forsvundet, og der kun er lys i power, før du slukker igen.

Efter 3. gang vil hele TV-boksen være nulstillet og starte op igen. Det kan tage op til 40 minutter for TV-boksen at starte op efter en nulstilling. Det er meget vigtigt at TV-boksen ikke bliver slukket under dette.

x

Hvad er strømforbruget for en Fullrate TV-boks?

TV-boksen

 • 9 W - tændt
 • 8 W - standby
 • 0,3 W - passiv standby
Standby: Bruger mere strøm, men når boksen tændes på fjernbetjeningen er den klar i løbet af få sekunder.
 
Passiv standby (standard indstillingen): Bruger mindst strøm, men når boksen tændes på fjernbetjeningen kan der gå op til et par minutter før den er klar.
x

Fjernbetjening

Hvordan fungerer min fjernbetjening?

Link til PDF om fjernbetjeningen

x

Hvordan skifter jeg kanal?

 • Sådan skifter du kanal med KANALSKIFT-knappen Tryk på + eller -KANALSKIFT, for at gå en kanal frem eller tilbage.

  Hold knappen nede for at skifte flere gange frem eller tilbage.

  Når du skifter kanal med fjernbetjeningen, vises informationsbanneret på skærmen med navn på kanalen og programmet. Dette banner forsvinder igen efter nogle sekunder.

  For at se, hvad der vises på andre kanaler, uden at skifte væk fra den nuværende kanal, skal du trykke på en af piletasterne på fjernbetjeningen. Du finder flere oplysninger i næste afsnit.

 • Sådan skifter du kanal med Nu & Næste. Når du ser et tv-program på fuld skærm, kan du med Nu & Næste se hvilke programmer, der vises nu (eller senere) på andre kanaler, ved at anvende piletasterne på fjernbetjeningen.

  • Tryk på en af piletasterne på fjernbetjeningen for at se Nu & Næste billedet. Billedet vises nederst på skærmen.
  • Tryk på PIL OP eller PIL NED for at skifte mellem de programmer, der vises samtidig med det program, du er ved at se. Nu & Næste viser programtitel, et Picture-in-Picture og relevante oplysninger, såsom start- og sluttidspunkt for et live tv-program der aktuelt vises.
  • Tryk på HØJREPIL eller VENSTREPIL for at skifte mellem programmer, der vises senere på den givne kanal.

  Nu & Næste viser for hvert kommende program dets titel og relevante oplysninger, såsom starttidspunktet for et live tv-program eller prisen på en lejet film.

  • Tryk på OK for at skifte til det program, der vises i Nu & Næste, eller for at få yderligere oplysninger om kommende programmer.
  • Tryk på TVfor at lukke Nu & Næste. Nu & Næste forsvinder automatisk efter nogle sekunder uden aktivitet.
x

Hvilke batterier bruger fjernbetjeningen?

Bag på fjernbetjeningen sidder et lille dæksel, som kan åbnes. Fjernbetjeningen skal bruge lithium knapcellebatterier af typen CR2032

x

Der er intet lys i min fjernbetjening?

Undersøg om batterierne er af den korrekte type: CR2032, og om disse vender korrekt. Alternativt er batterierne flade og skal skiftes.

x

Hvordan bruger jeg menu?

Sådan åbner og anvender du skærmbilledet MENU

 • Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen. Skærmbilledet MENU vises.
 • Brug HØJREPIL og VENSTREPIL til at vælge et hovedemne, f.eks. Fullrate TV i den vandrette menulinje.
 • Benyt PIL OP og PIL NED til at markere et underemne, f.eks. TV Guide.
 • Tryk på OK-knappen for at aktivere emnet.
 • Tryk på MENU igen for at gå tilbage til hovedmenuen eller tryk på TV-knappen for at lukke hovedmenuen, og gå tilbage til fuldskærms tv-billede.
x

Hvordan bruger jeg TV Guide?

Benyt TV GUIDE til at finde og vælge tv-programmer, optagelser og lejede film.

Sådan finder og vælger du programmer med TV GUIDE

 • Tryk på TV GUIDE-knappen på fjernbetjeningen. Skærmbilledet TV GUIDE vises.

 • Benyt piletasterne til at vælge det ønskede program:

  • Benyt KANALSKIFT-knappen eller PIL OP og PIL NED til at bladre lodret gennem TV GUIDE.

  • Benyt HØJREPIL og VENSTREPIL til at bladre vandret gennem TV GUIDE.

 • Tryk på OK-knappen for at se det valgte program. Hvis programmet er til rådighed, bliver det vist. Hvis programmet ikke er til rådighed, fordi det først vises senere, viser Fullrate TV et Programinformationskærmbillede.

 • Hvis du vil se skærmbilledet Programinformation for det ønskede program, kan du trykke på INFO-knappen på fjernbetjeningen.

 • Benyt piletasterne og OK-knappen til at vælge en af de muligheder, der findes på Programinformation, eller benyt TILBAGE-knappen til at vende tilbage til TV GUIDE. De muligheder, der findes på Programinformation, afhænger af programtypen og hvornår det vises.

x

Hvordan benytter man skærmbilledet Programinformation?

Programinformation viser oplysninger om et program.

Sådan anvender du Programinformation

 • Brug piletasterne til at vælge programmet i TV GUIDE.
 • Tryk på INFO-knappen. Du kan også se Programinformation for et program, som du ser på fuld skærm, ved bare at trykke på INFO-knappen.

Skærmbilledet Resume viser oplysninger om programmet.

Hvis du er i Filmleje skærmbilledet, vil skærmbilledet Programinformation vise en række muligheder, afhængigt af programmets type og dets sendetidspunkt, som fx Lej og Se trailer.

 • Tryk på HØJREPIL for at vælge Detaljer for at se flere detaljer om programmet. Dette skærmbillede findes kun, hvis der er yderligere programdetaljer.

 • Tryk på HØJREPIL for at vælge Medvirkende med en liste over vigtige personer, der medvirker i eller har instrueret programmet. Vælg navnet på personen og tryk på OK-knappen for at åbne et skærmbillede med programmer, som denne person har tilknytning til. Du kan så vælge programmer fra listen. Denne liste vises også, når du søger efter programmer via person.

x

Min fjernbetjening er blevet væk eller gået i stykker hvad gør jeg?

Så kan du købe en ny ved at ringe til Kundeservice på 32 15 45 00.

x

Jeg mangler undertekster på Fullrate Film?

Din lejede film har selvfølgelig mulighed for danske undertekster. Når du har startet en film, skal du trykke på Option-knappen på din fjernbetjening. Derefter vælger du det sprog, du ønsker underteksterne i.

x

Virker fjernbetjeningen både til mit tv og tv-boks?

Ja du kan bruge samme fjernbetjeningen til tv og tv-boks.

Hvis du ønsker, at fjernbetjeningen skal styre din tv-boks og fjernsyn, skal du først programmere fjernbetjeningen til fjernsynet. Normalt kan fjernbetjeningen registrere dit fjernsyn automatisk og synkronisere sig selv. Hvis automatikken ikke fungerer til dit fjernsyn, kan du programmere fjernbetjeningen manuelt.

Automatisk programmering af fjernbetjening
Prøv først den automatiske synkronisering.

 • Tænd for fjernsynet.
 • Tryk på SKIFT TV/STB mode-knappen i mindst to sekunder, til "TV" blinker to gange.
 • Indtast "0 0 1" ("TV" blinker to gange for at bekræfte).
 • Peg på fjernsynet med fjernbetjeningen. Tryk på TÆND/STV-knappen, til fjernsynet slukkes. Dette kan vare flere minutter, og i dette tidsrum blinker "TV" på fjernbetjeningen.
 • Bekræft programmeringen ved at trykke på OK.
 • Tryk på TÆND/SLUK-knappen for at tænde for dit fjernsyn igen.
 • Kontrollér, at fjernbetjeningen fungerer ordentligt ved at bruge den til at ændre lydstyrken med. Hvis lydstyrken på dit fjernsyn ikke ændres, skal fremgangsmåden gentages flere gange. Hver gang vil fjernbetjeningen prøve en ny variant. Hvis dette ikke lykkes efter flere forsøg, skal programmeringen udføres manuelt. Bemærk: Der ydes ingen telefonisk support på dette.

Sådan programmerer du fjernbetjeningen manuelt

 • Slå producenten af dit fjernsyn op i listen over fabrikatkoder. Husk, at der kan være allokeret én eller flere koder til nogle producenter.
 • Tryk på SKIFT STB/TV mode-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder til "TV" blinker to gange.
 • Indtast den trecifrede fabrikatkode, inden der er gået ti sekunder. "TV" blinker to gangefor at bekræfte.
 • Tryk på TÆND/STV-knappen til fjernsynet slukkes. Dette kan vare nogen tid, og i dette tidsrum blinker "TV" på fjernbetjeningen.
 • Hvis der slukkes for fjernsynet efterfølgende, skal du tænde for det igen og kontrollere, om de andre funktionstaster på fjernbetjeningen også fungerer. Hvis de andre taster fungerer som de skal, er programmeringen udført.
 • Hvis fjernsynet ikke slukker, eller hvis der er taster, der ikke fungerer ordentligt, skal du gentage denne fremgangsmåde fra trin 2.
x

TV Signal

Opstart af tv-boks, når alt er tilsluttet, hvad gør jeg?

x

Hvordan ser jeg tv, samt hvordan benytter jeg Fullrate TV?

x

Kan ikke finde AV-kanalen, hvad gør jeg?

Du skal finde kanalen ved at bruge AV-knappen på din fjernbetjening, hvis dette ikke hjælper, kig i tv- manualen for hjælp. Knappen kan se sådan ud:

x

Hvis der stadig intet billede er, hvad skal jeg så gøre?

Der er 5 ting du skal gøre.

 • Undersøg om du er online.
 • Prøv at skifte HDMI- eller scart-kablet.
 • Tjek om der er driftsforstyrrelser i dit område her
 • Genstart tv-boksen på tænd/sluk knappen bag på modtageren, og lad den være slukket i 5 minutter inden du starter den op igen.
 • Nulstil din tv-boks - tænd og sluk din boks 3 gange på tænd/sluk knappen bag på tv-boksen. Det er vigtigt at de 4 lys i dioderne på fronten er forsvundet, og at der kun er lys i power, før du slukker igen. Efter 3. gang vil hele tv-boksen være nulstillet og starte op igen. OBS: Det kan tage op til 40 minutter for tv-boksen at starte op efter en nulstilling. Det er meget vigtigt, at tv-boksen ikke bliver slukket under dette.
x

Billede og lyd

Jeg har sort skærm?

Læs punktet tv signal

x

Hvad gør jeg når billedet fryser, eller der er billedforstyrrelser/pixeleringer?

Sluk din tv-boks på tænd/sluk knappen i 30 sekunder og tænd igen. Har du for nylig skiftet tv-boks eller router, er det vigtigt, at du bruger den nye strømforsyning, der fulgte med.

x

Hvordan regulerer jeg lyden?

x

Der er ingen lyd på mit tv?

 • Tjek om lydløs/mute-funktionen er slået til på dit tv eller tv-boksen.

Tryk på LYDLØS på fjernbetjeningen og vær sikker på, at den er slået fra.

 • Undersøg om en lignende funktion er slået fra på dit tv.
 • Undersøg volumen på tv og tv-boks.
 • Tjek om scart-kablet er korrekt tilsluttet eller evt. er defekt.
 • Hvis alt sidder som det skal, kan du prøve at slukke tv-boksen på tænd/sluk bagpå. Boksen skal være slukket i 30 sekunder, før du kan tænde igen. Har du fornyligt skiftet tv-boksen eller router, er det vigtigt, at du bruger den nye strømforsyning, der fulgte med. Indimellem hjælper det at genstarte et par gange, men husk at lade tv-boksen starte helt op.
x

Hvilket skærmformat bør jeg bruge?

Fullrate TV gør det muligt at ændre skærmformat og opløsning på de viste skærmbilleder, så de passer til det tv, du har. Vælg den opsætning, der passer bedst:

 • 4:3 standardformat - anvendes, til almindelige tv.
 • Widescreen standard format - anvendes, hvis du har et wide-screen-tv (16:9 Skærm-opsætning), der ikke har high-definition-visning.
 • 720p højopløsningsformat - anvendes, hvis du har et HD Ready tv og ønsker at benytte formatet 720p.
 • 1080i højopløsningsformat - anvendes, hvis du har et HD Ready tv og ønsker at benytte formatet 1080i.

For at få den bedste oplevelse på dit HD Ready Fladskærms tv, anbefaler vi at benytte 1080i, hvis dette er muligt.

x

Hvordan ændrer man skærmformat og opløsning?

 • Tryk på MENU på fjernbetjeningen.
 • Benyt HØJREPIL til at vælge Indstillinger i den vandrette menulinje.
 • Benyt PIL NED til at vælge TV og tryk derefter på OK-knappen.
 • Benyt PIL NED til at vælge skærmformat og opløsning og tryk derefter på OK-knappen.
 • Benyt PIL OP og PIL NED til at markere det ønskede skærmformat og opløsning.
 • Tryk på OK-knappen for at aktivere indstillingerne.
 • Benyt piletasterne til at vælge Fortsæt og tryk derefter på OK-knappen. Du kan også vælge Fortryd og trykke på OK-knappen for at lukke skærmbilledet uden at ændre skærmformat.
x

Hvordan bruger man 'zoom' til at forstørre eller formindske tv-billedet?

Du kan bruge zoom-indstillingen til at forstørre eller mindske selve tv-billedet, når du ser tv. OBS: zoom fungerer kun på wide-screen-tv.

x

Lyd og billede passer ikke sammen?

Du kan ofte løse dette ved at skifte kanal. Alternativt kan du slukke tv-boksen på tænd/sluk knappen bagpå, og tænde igen efter 30 sek.

x

Hvorfor skifter mit tv tilbage til 4:3-format?

Vær opmærksom på, at indstillingen automatisk går tilbage til 4:3-formatet, hvis du starter din tv-boks før dit tv.

x

Tekst tv bliver kun vist i 4:3 format, hvad kan jeg gøre?

Tekst tv bliver udsendt i 4:3 format, og kan ikke skaleres op via modtagerens zoomfunktioner. Eneste mulighed for at gøre tekst tv større, er at bruge scart-kabel mellem Digitalmodtager og tv. I det tilfælde kan du ændre skærmopløsning til 4:3 under indstillinger.

x

Opsætning af Trådløs TV

Hvordan tilslutter jeg Trådløst TV?

Se hvordan du forbinder de trådløse TV-bokse i installationsvejledningen.

x

Hvordan tilslutter jeg Trådløst TV?

 • Juster afstanden mellem de to trådløse enheder. Manglende trådløs forbindelse kan skyldes, at enhederne står for tæt på (inden for et par meter) eller for langt fra hinanden.
 • Prøv at oprette trådløs forbindelse ved at trykke på trådløs-knappen (WPS) på begge trådløse enheder. Hvis du har flere end to enheder, skal du være opmærksom på, at du kun må forsøge at forbinde en enhed ad gangen til den trådløse base (den trådløse enhed, der er tilsluttet routeren).
 • For at afdække om det er den trådløse forbindelse, der er problemer med, kan du prøve at etablere forbindelse via kabel i stedet for trådløst.
 1. Fjern de trådløse enheder og netværkskabler fra routeren og TV-boksen.
 2. Forbind din router og din TV-boks med et af de ekstra netværkskabler der medfølger. Sæt netværkskablet i en ledig gul port på bagsiden af routeren og i netværksstikket markeret med gul label bag på din TV-boks.
x