Trådløst netværk

Generelt

Trådløst netværk kan være et godt alternativt til kablet netværk, hvis du ønsker større frihed til at gå på nettet i dit hjem. Det bliver dog aldrig lige så sikkert, hurtigt eller stabilt som med kabel direkte til vores udstyr.

På denne side finder du informationer om og opsætningsvejledning til trådløst netværk. På MIT FULLRATE har du mulighed for selv at ændre brugerindstillinger, som kan være med til at forbedre det trådløse signal og ikke mindst sikkerheden.

Vær opmærksom på, at det først er muligt at opsætte det trådløse netværk via MIT FULLRATE, når routeren har været tilsluttet internettet 1 til 2 timer.

En vigtig forudsætning for en god trådløs forbindelse er, at din computers trådløse netværkskort er opdateret med den nyeste driver. Kontakt din computerforhandler, hvis du er i tvivl om dette, eller besøg producentens hjemmeside hvis du har brug for hjælp.

x

Sikkerhed

For at gøre det sværere for udefrakommende at anvende dit trådløse netværk, bør der altid være opsat trådløs sikkerhed (kryptering). Dette sikrer, at netværket kun kan tilgås af dig ved brug af adgangskode. Hvorvidt din router som standard er opsat med sikkerhed og adgangskode, afhænger af udstyret.

Ovenfor kan du se standard-opsætningen for netop din router. Vi anbefaler, at du sætter WPA-kryptering på dit trådløse netværk. Hvis din computer ikke understøtter WPA, kan du i stedet bruge WEP-kryptering. Dette er dog ikke en løsning vi anbefaler, men det kan være en nødvendighed for ældre enheder i nogle tilfælde. Derfor er det samtidig vigtigt, at din computer er fuldt ud opdateret med nyeste software og har firewall og antivirus, som til enhver tid også er opdateret. Læs mere om Fullrate Sikkerhed her.

x

Stabilitet

Signalet som det trådløse netværk anvender, er et radio-lignende signal, mellem routeren og de enheder (computere, mobiltelefoner osv.), som er forbundet til det. Det vil sige, at det ligesom en gammeldags FM-radio, er modtagelig overfor støj fra andre kilder. Oplever du udfald eller dårligt signal på dit trådløse netværk, anbefaler vi:

 • At du forsøger at ændre kanalen, som netværket sendes via. Tjek op på ovenfor hvordan du ændrer kanalen på dit udstyr.
 • At du eventuel undersøger hvilken kanal i dit område der benyttes af færrest. For at finde den mindst belastede kanal kan området scannes f.eks. ved hjælp af programmet "inSSIDer" kan hentes gratis her.
 • Ændre placering af router. Hellere oppe på en hylde end under sofaen.
 • Opsætter et nyt trådløst netværk. Dette gør du via MIT FULLRATE, eller direkte i routeren.
x

Netværksnavn

 • For at lette installationen og brugen af dit trådløse netværk kan det være en fordel at ændre netværksnavnet. Dette gør du via MIT FULLRATE, eller direkte i routeren.
 • Læs mere om trådløst netværk og se guides til opsætning nedenfor. I menuen til venstre finder du yderligere vejledning til opsætning af din router. På vores kunde-forum er der også meget hjælp at hente omkring trådløst netværk, sikkerhed og mange andre emner.

Hvis du ønsker at foretage ændringer i standard opsætningen anbefaler vi, at du samtidig ændrer navnet på det trådløse netværk for at undgå, at dette konflikter med tidligere indstillinger.

Derudover er det altid en fordel, at ændre navnet, hvis du bor i nærheden af andre Fullrate kunder, og derved risikerer, at anvende deres net frem for dit eget (navnet for det trådløse netværk hedder SSID under indstillingsmulighederne i routeren). På MIT FULLRATE har mulighed for selv at ændre brugerindstillinger. Ændringerne kan også foretages direkte i routeren. Se vejledning for din router her.

x

Spørgsmål og svar

Hvordan opsiger jeg mit abonnement?

Hvis du ønsker at opsige dit abonnement, beder vi dig ringe til kundeservice på 32 15 45 10.

x

Hvordan kan jeg forbedre den trådløse stabilitet?

Kanaler (Frekvenser): Den trådløse router kan sættes op til at benytte flere forskellige trådløse kanaler, som hver især bruger forskellige frekvenser. Hvis der forekommer afbrydelser, langsomme hastigheder eller anden ustabilitet på dit trådløse netværk, kan det skyldes, at der er forstyrrelser på den kanal, der benyttes.

Et trådløst netværk kan betragtes på samme måde som et sæt walkie-talkier - de kan ikke tale "i munden på hinanden". Flere trådløse netværk på samme kanal kan derfor skabe interferens (støj), og dermed ustabilitet eller en afbrydelse af den trådløse forbindelse.

Dette kan især forekomme, hvis andre trådløse netværk i nærheden benytter samme kanal, eller en af de tilstødende kanaler. Da trådløse netværk er meget udbredt, kan der især i større byer være mange trådløse netværk inden for kort afstand. Som en tommelfingerregel skal man prøve at finde en kanal, der er helt ledig. Faktisk skal der helst også være ledigt på de nærliggende kanaler.

Hvis man bruger kanal 4, skal kanalerne 3-6 fx helst være ledige. Vores Netgear VVG2000 og Zyxel 2812 kan selv finde den bedste kanal ved genstart af udstyr og 2812?eren samt 2601éren, har yderligere en indbygget scanner, hvor man selv kan se støjforholdene og vælge den optimale kanal.

Bemærk, at alle vores routere kan benytte kanal 1-13, men ikke alle trådløse netværkskort understøtter kanal 12-13. Vi anbefaler generelt at bruge kanal 1, 6 eller 11, da disse kanaler statistisk set er de mindst benyttede.

Det kan være nødvendigt at skifte kanal i fremtiden, hvis fx naboen senere hen sætter et trådløst netværk op eller selv ændrer frekvens.

x

Hvad har indflydelse på min trådløse hastighed og stabilitet?

Afstanden mellem enheder og router har en naturlig begrænsning af trådløse netværk. Jo længere der er imellem den trådløse router og computeren med det trådløse netkort, desto dårlige vil signalet blive. Standarden 802.11g (54 Mpbs), som er den protokolstandard, der f.eks. benyttes af vores Zyxel P2602HW-D1A router, har en teoretisk rækkevidde på ca. 30 meter indendørs, vel at mærke under optimale omstændigheder.

Vægge, især beton, kan forringe signalet væsentligt, ligesom andre trådløse netværk og anden støj kan spille ind. Det er ikke unormalt, at et trådløst netværk i fx et lejlighedskompleks ikke rækker længere end ca. 5 -10 meter. Dette er en generel anbefaling til alle vores routere, men dog ikke nødvendigvis en decideret begrænsning.

 • Anden støj

  Andre elektroniske enheder, trådløse signaler mv. kan også påvirke stabiliteten af det trådløse netværk. Routeren bør ikke stilles lige ved siden af en pc eller skærm, ligesom vi fraråder at stille den tæt på en trådløs telefon. Andre elektriske enheder som fx en mikrobølgeovn kan, når de er tændt, forstyrre signalet. Her er også vigtigt at routeren står så højt som muligt og ikke gemmes under sofa, seng eller i et skab, da dette også forværrer forbindelsen.

 • Trådløse netkort

  Der er stor forskel på kvaliteten af trådløse netværkskort. Rækkevidden samt hvilke protokoller og sikkerhedsfeatures de understøtter, varierer meget. Hvis du oplever, at en af dine computere sagtens kan logge på, mens en anden ikke kan (eller forbindelsen er ustabil), er det muligt at dit netkort eller din pc, ikke er opsat og konfigureret korrekt.

 • Drivere til det trådløse netkort

  Det er vigtigt, at du sikrer dig, at du har installeret den korrekte driver til dit trådløse netkort. Der kan være udgivet nye drivere til dit netkort også selvom du lige har købt en helt ny computer. Dette kan i mange tilfælde løse eventuelle problemer i forbindelse med oprettelse til trådløse netværk samt forbedre kvalitet og stabilitet i samme omgang. Disse kan findes på computerproducentens hjemmeside, eller du kan få dem tilsendt ved at henvende dig til en supportfunktion hos producenten. Dette er ikke noget din internetudbyder kan gøre for dig.

 • Windows XP / Vista opdateringer

  Hvis du bruger Windows XP eller Windows Vista, vil det være en god idé at opgradere til den nyeste Service Pack (Service Pack 3 til XP & Service Pack 1 til Vista). Service Pack 3 til XP har forbedret understøttelse af trådløst udstyr, fx en smart "reparér-funktion".

 • Manglende forbindelse til det trådløse netværk

  Hvis du har problemer med at forbinde til det trådløse netværk, skal du sikre dig, at den krypteringsnøgle (sikkerhed), du bruger, og som er gemt i computeren, er den korrekte (koden er følsom over for brugen af store og små bogstaver). Du kan ændre koden ved at højre klikke på netværket, du forsøger at forbinde til, og trykke på egenskaber. Dobbelt-tjek, og gentast din WEP/WPA krypteringsnøgle (adgangskode).

 • Trådløst signal - Hvordan fungerer det?

  På samme måde som en radio, så opererer WLAN på bestemte frekvenser, så du kan betragte dit trådløse netkort som en prætunet radio, der kan opfange 2 specifikke frekvenser, nemlig 5.5GHz(802.11a) og 2.4Ghz(802.11b/g).

  Desværre er trådløse routere ikke de eneste der benytter lige disse frekvenser, der kaldes ISM-båndet. En hel bunke udstyr benytter altså disse frekvenser lige fra mikrobølgeovne til håndholdte telefoner og forskningsudstyr.

  Og det stopper ikke her.

  Ganske som med radio, så kan EMF støj "smadre" signalerne så ens hastighed/trådløse forbindelse virker utroligt langsomt og ustabilt.

  Så for at sige det kort, er der utrolig meget som kan påvirke dit trådløse net og skabe ringere eller slet ingen forbindelse.

x

Forklaring af trådløse standarder

 • 802.11b var den første udbredte WLAN standard som forbrugere kunne købe, og den havde en teoretisk overførelseshastighed (uden pakkekontrol etc.) på 11Mbit/s
 • 802.11a/g tilbyder en højere teoretisk hastighed på 54Mbit/s Desværre bliver næsten halvdelen af denne båndbredde brugt på rutine kommunikation, mellem dit trådløse netkort og den trådløse router, og ikke på din datatrafik. Faktisk er 24Mbit/s, den højeste hastighed et trådløst netkort kan understøtte.
 • 802.11a bruger frekvensen 5.5GHz, en frekvens der er mindre brugt af andre enheder, hvilket er en bonus for WLAN-brugere. Men den har den svaghed, at signalet falder hurtigt i værdi, i takt med at afstanden øges. Teoretisk er den maksimale afstand 30 meter.
 • 802.11g deler 2.4 GHz frekvensen med 802.11b standarden, men 802.11g leverer en højere teoretisk hastighed på 54Mbit/s. Da de deler samme frekvens, så understøtter mange 802.11g netkort også 802.11b, hvilket er godt nyt for folk der ofte bevæger sig mellem mange trådløse netværk. Dog skal man være opmærksom på, at én enkelt 802.11B bruger på et 802.11g WLAN sænker den teoretiske maksimale hastighed for ALLE brugere, til de 11Mbit/s som 802.11B har.
 • 802.11n Den nyeste IEEE standard Wi-Fi kategori er 802.11n. Den understøtter højere hastighed ved at bruge flere trådløse signaler og antenner (kaldet MIMO-teknologi) i stedet for en. I teorien kan 802.11n-tilslutninger understøtte datahastigheder på over 100 Mbps.

  802.11n tilbyder en bedre rækkevidde i forhold til tidligere Wi-Fi-standarder, grundet den øgede signalintensitet.

  802.11n udstyr vil være bagudkompatibel med 802.11g udstyr, herved får du højere hastigheder og bedre forhold overfor interferens fra andet udstyr. Dette kan dog også have indflydelse på omkringliggende udstyr, der stadig anvender de ældre standarder som b og g.

  I tilføjelse til disse specifikke begrænsninger (hastighedsbegrænsningen på 802.11b, det hurtige fald i signalstyrke på 802.11a og bagud kompatibiliteten på 802.11g) så er der andre faktorer der kan spille ind, uanset hvilken type af trådløst netværk du bruger.

x

Opsætning af Wi-Fi

Wi-Fi med MAC OS

For at forbinde dit MAC OS system til det trådløse netværk skal du følge nedenstående guide:

 • Tryk på Airport ikonet i øverste bjælke, og find dit netværk på listen
 • Venstre klik herefter på navnet, som vist nedenfor:
 • Indtast adgangskoden til det trådløse netværk
 • Sæt flueben i "Husk dette netværk så den automatisk logger på fremover"
 • Sæt evt. flueben i "Vis adgangskode" - såfremt du ønsker at se koden når du indtaster
 • Tryk dernæst Opret forbindelse.
x

Wi-Fi med Windows 7

For at forbinde dit Wintows 7 system til det trådløse netværk skal du følge nedenstående guide.

 • Venstre klik på signal ikonet ved siden af uret
 • Find navnet på dit netværk, venstreklik på navnet og vælg derefter Opret forbindelse
 • Behold fluebenet i Opret automatisk forbindelse og computeren vil fremover automatisk logge på, det trådløse netværk, når det er indenfor rækkevidde
 • Indtast adgangskoden til det trådløse netværk
 • Fjern fluebenet i Skjul tegn for at se adgangskoden når den bliver tastet
 • Tryk dernæst OK
 • Når computeren er forbundet, skal du vælge hvilken type forbindelse det er. Her er det vigtigt man vælger Hjemmenetværk ved trykke på ikonet, som vist nedenfor.
 • Herefter er forbindelsen sat op til Hjemmenetværk
 • Vælg Luk og forbindelsen er klar til brug

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at fjerne det gamle netværk, før du kan logge på. Hvis dette er tilfældet, vil fejlmeddelelsen ?De indstillinger der er gemt på denne computer, stemmer ikke overenes med kravene for det valgte netværk? fremgå når du forsøger at oprette forbindelsen. I dette tilfælde skal du fjerne det gamle netværk fra computeren.

 • For at fjerne et netværk skal du venstre klikke på signal ikonet ved siden af uret, og herefter Åbn Netværks- og delingscenter
 • Tryk på Administrer trådløse netværk i den venstre menu
 • Find navnet på netværket der skal fjernes, marker forbindelsen ved at venstre klikke og tryk Fjern Netværk
 • Windows spørger om du er sikker på, du vil fjerne netværket. Bekræft dette og du vil herefter blive bedt om adgangskoden, når du forsøger at logge på netværket igen.
x

Wi-Fi med Vista

For at forbinde dit Vista system til det trådløse netværk skal du følge nedenstående guide.

 • Venstre klik på de to computerskærme i højre hjørne af skærmen (ved siden af uret)
 • Vælg Opret forbindelse til et netværk
 • Find navnet på dit netværk i listen over trådløse netværk
 • Venstre klik på netværket og tryk herefter Opret forbindelse
 • Indtast adgangskoden til det trådløse netværk
 • Sæt flueben i Vis tegn for at se adgangskoden, når den bliver tastet
 • Klik Opret forbindelse
 • Sæt flueben i Gem dette netværk og i Start denne forbindelse automatisk
 • Computeren vil herefter automatisk oprette forbindelsen fremover, så længe den er indenfor rækkevide af netværket
 • Afslut ved at trykke Luk

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at fjerne det gamle netværk, før du kan logge på. Hvis dette er tilfældet, vil fejlmeddelelsen ?De indstillinger der er gemt på denne computer, stemmer ikke overenes med kravene for det valgte netværk? fremgå når du forsøger at oprette forbindelsen. I dette tilfælde skal du fjerne det gamle netværk fra computeren.

 • For at fjerne et netværk skal du vælge Start og Netværk, som viste nedenfor
 • Vælg Netværks- og delingscenter i den øverste bjælke
 • Tryk på Administration af trådløse netværk i den venstre menu
 • Find navnet på netværket der skal fjernes, marker forbindelsen med venstreklik, højreklik og tryk Fjern netværk
 • Windows spørger om du er sikker på, du vil fjerne netværket. Bekræft dette og du vil herefter blive bedt om adgangskoden, når du forsøger at logge på netværket igen
x