'

Gebyrer og engangsbetalinger

Gebyrer
Mobil kr.
Fremsendelse af rykker/inkasso 100,-
Opsigelse udskudt inden for de sidste fem døgn inden lukning 49,-
Genåbning af spærret SIM-kort 49,-
Erstatning af SIM-kort inkl. fremsendelse 99,-
Ombytning ved beskadiget SIM-kort 99,-
Roaming, deaktivering/aktivering 0,-
Genåbning af abonnement 199,-
Skift af mobilnummer 49,-
Regningsgebyr ved betaling via indbetalingskort 50,-
Månedligt betalingsgebyr ved betaling via Betalingsservice 9,75
Udskydelse af regningsbetaling i 1 md. 49,-
Betaling med int. betalingskort eks. Mastercard %
Gebyr beregnes af det samlede beløb (min. 5/transaktion) 1,25
Bredbånd kr.
Standardudstyr (fremsendelse af erstatningsudstyr) 800,-
Trådløst udstyr (fremsendelse af erstatningsudstyr) 1099,-
Genåbning af forbindelse 199,-
Udskydelse af opsigelse inden for de sidste 48 timer inden nedtagning 199,-
Forgæves teknikerbesøg 699,-
Fremsendelse af rykker eller inkassoopkrævning 100,-
Fejloplyst stamdata ifm. oprettelse 499,-
Ombooking af installationsdato 49,-
Fremsendelse/genforsendelse af nyt udstyr (ved ombytning/manglende afhentning) 99,-
Administrationsomkostninger ifm. manglende returnering af udstyr 199,-
Regningsgebyr ved betaling via indbetalingskort 50,-
Månedligt betalingsgebyr ved betaling via Betalingsservice 9,75
Mobilt Bredbånd kr.
Genåbning af spærret SIM-kort 49,-
Fremsendelse af rykker/inkasso 100,-
Fremsendelse af modem 99,-
Genfremsendelse af modem 99,-
Manglende returnering/Erstatning af produktemballage
(gælder kun for E-220)
49,-
Erstatning af SIM-kort inkl. fremsendelse 99,-
Spærring af SIM-kort 0,-
Manglende returnering/erstatning af modem 600,-
Manglende returnering/erstatning af USB-kabel 49,-
Administrationsomkostninger ved manglende returnering/erstatning af modem 99,-
Udskyde opsigelse inden for de sidste fem døgn inden lukning 49,-
Regningsgebyr ved betaling via indbetalingskort 50,-
Månedligt betalingsgebyr ved betaling via Betalingsservice 9,75
Betaling med internationale betalingskort eks. Mastercard %
Gebyr beregnes af det samlede beløb (min. 5/transaktion) 1,25
Engangsbetalinger
Andet kr.
Teknikerbesøg ifm. installation(hvis nødvendigt) 699,-
Flytning 99,-
Bredbånd kr.
Overdragelse af bredbåndsforbindelse 99,-
Genetablering af routerfirmware 99,-
Nummerændring 299,-
Nummerportering
- Overførsel af eksisterende telefonnummer. Bestilles ved oprettelsen.
0,-
Guldnummer
- Få et nemt nummer, der er let at huske
299,-
Telefonsplitter (fordeler)
- mulighed for op til 5 telefoner
50,-
Kompensation ved fejl med nummerportering
Telefoni kr.
Uretmæssig nummerportering af telefonnummer uden accept
(Engangsbeløb)
500,-
Nummerporteringen bliver ikke gennemført på den aftalte dato
+ pr. efterfølgende dag: 5,-
50,-
Manglende telefonforbindelse i over 24 timer
(pr. dag uden telefoni efter nummerporteringen)
50,-