Gebyrer og engangsbetalinger

Gebyrer
Mobil kr.
Fremsendelse af rykker/inkasso 100
Opsigelse udskudt inden for de sidste fem døgn inden lukning 49
Genåbning af spærret SIM-kort 49
Erstatning af SIM-kort inkl. fremsendelse 99
Ombytning ved beskadiget SIM-kort 99
Roaming, deaktivering/aktivering 0
Genåbning af abonnement 199
Skift af mobilnummer 49
Regningsgebyr ved betaling via indbetalingskort 50
Månedligt betalingsgebyr ved betaling via Betalingsservice 9,75
Udskydelse af regningsbetaling i 1 md. 49
Betaling med int. betalingskort eks. Mastercard %
Gebyr beregnes af det samlede beløb (min. 5/transaktion) 1,25
Bredbånd kr.
Standardudstyr (fremsendelse af erstatningsudstyr) 800
Trådløst udstyr (fremsendelse af erstatningsudstyr) 1099
Genåbning af forbindelse 199
Udskydelse af opsigelse inden for de sidste 48 timer inden nedtagning 199
Forgæves teknikerbesøg 699
Fremsendelse af rykker eller inkassoopkrævning 100
Fejloplyst stamdata ifm. oprettelse 499
Ombooking af installationsdato 49
Fremsendelse/genforsendelse af nyt udstyr (ved ombytning/manglende afhentning) 99
Administrationsomkostninger ifm. manglende returnering af udstyr 199
Regningsgebyr ved betaling via indbetalingskort 50
Månedligt betalingsgebyr ved betaling via Betalingsservice 9,75
Mobilt Bredbånd kr.
Genåbning af spærret SIM-kort 49
Fremsendelse af rykker/inkasso 100
Fremsendelse af modem 99
Genfremsendelse af modem 99
Manglende returnering/Erstatning af produktemballage
(gælder kun for E-220)
49
Erstatning af SIM-kort inkl. fremsendelse 99
Spærring af SIM-kort 0
Manglende returnering/erstatning af modem 600
Manglende returnering/erstatning af USB-kabel 49
Administrationsomkostninger ved manglende returnering/erstatning af modem 99
Udskyde opsigelse inden for de sidste fem døgn inden lukning 49
Regningsgebyr ved betaling via indbetalingskort 50
Månedligt betalingsgebyr ved betaling via Betalingsservice 9,75
Betaling med internationale betalingskort eks. Mastercard %
Gebyr beregnes af det samlede beløb (min. 5/transaktion) 1,25
Engangsbetalinger
Teknikerbesøg ifm. installation(hvis nødvendigt) 699
Flytning 99
Bredbånd kr.
Overdragelse af bredbåndsforbindelse 99
Genetablering af routerfirmware 99
Nummerændring 299
Nummerportering
- Overførsel af eksisterende telefonnummer. Bestilles ved oprettelsen.
0
Guldnummer
- Få et nemt nummer, der er let at huske
299
Telefonsplitter (fordeler)
- mulighed for op til 5 telefoner
50
Kompensation ved fejl med nummerportering
Telefoni kr.
Uretmæssig nummerportering af telefonnummer uden accept
(Engangsbeløb)
500
Nummerporteringen bliver ikke gennemført på den aftalte dato
+ pr. efterfølgende dag
50
5
Manglende telefonforbindelse i over 24 timer
(pr. dag uden telefoni efter nummerporteringen)
50

For samtlige produkter, samt tillægsprodukter er der 30 dages opsigelse.

 

Alle priser er inkl. moms.