'
 
 
 
 
 
 


Internet gennem lys: Hvad er Li-Fi?

Li-Fi, en forkortelse af Light Fidelity, er internet gennem lys. Lys har vi jo allesammen et eller andet sted i kæden, det er jo per definition, hvad der sker på et fiberoptisk kabel. Men når der siges TRÅDLØST internet via lys, er det en lidt anden sag, og det er præcis, hvad man snakker om med Li-Fi, der helt tilbage i 2011 blev beskrevet i en TED Talk af Harald Haas, professor i Mobile Communications ved Edinburgh Universitet.

Steen Garbers Enevoldsen | Netudviklingschef
Af Steen Garbers Enevoldsen | Netudviklingschef

Om end jeg tvivler på, at WiFi erstattes af Li-Fi, så er der nogle fordele ved Li-Fi, som jeg vil komme ind på i denne artikel.

Først og fremmest er der den teoretisk opnåelige hastighed, som er langt højere, når vi benytter lys end elektromagnetiske felter indenfor radiofrekvensspektret.

Dette skyldes, at båndbredden er mange størrelsesordener større. RF-spektret går fra ca. 3 kHz til ca. 300 GHz, og har dermed en maksimal båndbredde på omkring 300 GHz.

For lys gælder det, at alene det synlige spektrum går fra ca. 430 THz til 770 THz, og har dermed en båndbredde på omkring 340.000 GHz - altså 1.100 gange større båndbredde. Tilføjer vi IR- og UV-spektra, bliver den samlede båndbredde omkring 10.000 gange større end båndbredden for det samlede radiospektrum.

Shannon-Hartley teoremet beskriver en transmissionskanals maksimale kapacitet, C, i bits per sekund, som en funktion af båndbredden, BW, og signal-til-støjforholdet, S/N, på følgende måde: C = BW*log2(1+S/N). Det ses dermed tydeligt, at en transmissionskanals kapacitet er direkte proportional med kanalens båndbredde, og heri ligger i øvrigt også forklaringen på, hvorfor fiber kan tilbyde langt højere hastigheder end kobber.

Li-Fi tilbyder altså i teorien meget højere transmissionshastighed end traditionel WiFi. Allerede for et par år siden demonstrerede forskere fra Oxford universitet praktiske overførselshastigheder på 224 GB/s mellem en LED-pære og en klient på 3 meters afstand.


 

UDFORDRINGER VED Li-Fi

Dét at overføre data via lys har dog også nogle klare ulemper. For hvor en forhindring, så som en væg, dæmper et WiFi-signal, så blokerer den totalt for et Li-Fi signal.

Det fremhæves af nogen som en sikkerhedsfeature, men jeg finder det som en noget søgt holdning. Hvis det argument skulle holde, så kræves det, at systemet kun benyttes i rum uden vinduer! Så rækkevidden er naturligt begrænset til et rum per Li-Fi AP (Access Point), og i praksis kræves der mere end et AP per rum, da hastigheden vil blive voldsomt påvirket, hvis den direkte linje mellem klientens sensor og lyskilden bliver blokeret, fx hvis brugeren vender sig om.

Den særdeles korte rækkevidde kan omvendt også betragtes som en fordel, da vi dermed helt slipper for interferens mellem forskellige Li-Fi systemer, der er en stor del af årsagen til folks problemer med deres WiFi stabilitet og hastighed.

Dér, hvor jeg ser det største problem med en teknologi som Li-Fi, er med håndholdte enheder som fx smartphones.

Hvis en lyssensor skulle placeres på en smartphone, ville Steve Jobs’ herostratisk berømte svar på kundernes klager om dårlig antenne på iPhone 4: ”Du holder forkert på telefonen” jo blive realiteten for alle smartphones.

En smartphone ville ikke kunne synkronisere, når den var i en lomme eller taske. Og hvor stor dæmpning, og dermed indflydelse på hastigheden, vil en fedtfinger på sensoren have? Det lyder for mig som en meget voldsom pris at betale i form af reduceret funktionalitet blot for at udskifte WiFi til Li-Fi.

Min holdning er, at som teknologi fungerer Li-Fi utvivlsomt rigtig godt, og hastighederne, der kan tilbydes, overstiger langt WiFi. Men Li-Fi som erstatning for WiFi giver ikke mening i praktiske brugsscenarier.


 
 
 
 
 

Læs også:

Torden og lynild! Sådan påvirker tordenvejret din router

Torden og lynild! Sådan påvirker tordenvejret din router

Hvad er forskellen på megabit og megabyte?

Hvad er forskellen på megabit og megabyte?

 
 
 
*Skal udfyldes

NB: Hvis du har spørgsmål til dit nuværende Fullrate produkt
skal du kontakte kundeservice.

Tak for din opmærksomhed. Vi ringer indenfor 24 timer - eller først kommende arbejdsdag.

Vi glæder os til at finde den bedste løsning til dig.

Luk

Har du brug for hjælp til at vælge abonnement?

Ring mig op