'

Privatlivspolitik for applikationen Fullrate

Du bedes læse teksten grundigt igennem.
 
Som kunde hos Fullrate har du mulighed for at bruge applikationen Fullrate i forbindelse med dit mobilabonnement. Applikationen udbydes og håndteres af virksomheden CubeIO A/S (CubeIO). CubeIO er derfor også dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles og behandles i forbindelse med din anvendelse af applikationen. Både Fullrate og CubeIO er en del af TDC Group. CubeIO indsamler og behandler alene personoplysninger, der er nødvendige for, at du kan benytte visual voicemail og applikationens andre funktioner. Personoplysningerne deles ikke med andre parter.
I denne privatlivspolitik beskrives forhold omkring indsamling, behandling og brug af personoplysninger.

Dine oplysninger

Når du har hentet applikationen Fullrate, skal du indtaste dit telefonnummer. I den forbindelse verificeres det, at du er kunde hos Fullrate og dermed har adgang til at benytte applikationen. Applikationen får samtidig adgang til dine oprindelige viderestillinger. Viderestillingerne gemmes og opbevares sikkert på CubeIO’s platform i tilfælde af, at du ikke længere ønsker at anvende den visuelle voicemail og igen skal anvende de oprindelige viderestillinger.

Kontaktbog

Har du accepteret, at applikationen får adgang til din kontaktbog, anvendes adgangen til at vise dine kontakters navne. Dette sker, således at du i forbindelse med brug af applikationen ikke blot får vist et telefonnummer, men derimod navnet på den kontakt, der har ringet til dig.

Billeder

Såfremt du har tilknyttet billeder til en eller flere af dine kontakter i din kontaktbog, har applikationen også adgang til at bruge disse, forudsat at du har accepteret dette. Billederne vises i applikationen sammen med navnet på den kontakt, der relaterer sig til det pågældende telefonnummer.

Speaks

Din velkomsthilsen, telefonsvarerhilsen og tastebeskeder gemmes og opbevares sikkert på CubeIO’s platform. Din telefonsvarerhilsen afspilles, når der ringes ind på dit telefonnummer, og du ikke svarer. Din velkomsthilsen og tastebeskeder afspilles, når du har funktionerne slået til. Din velkomsthilsen, telefonsvarerhilsen og tastebeskeder opbevares alene på CubeIO’s platform, indtil du sletter de pågældende speaks via applikationen.

Voicemailbeskeder

Applikationen gemmer alle indkomne voicemailbeskeder, så du kan aflytte disse, når du ønsker det. Voicemailbeskederne gemmes og opbevares sikkert på CubeIO’s platform, indtil du sletter dem via applikationen.

Samtaler

Du kan aflytte tidligere samtaler og konferencekald på et hvilket som helst tidspunkt, forudsat at du har accepteret, at applikationen gemmer disse. Samtaler og konferencekald gemmes og opbevares sikkert på CubeIO’s platform, indtil du vælger at slette dem. 

Kalender

Har du accepteret, at applikationen har adgang til dine kalenderoplysninger, læses oplysninger til brug for funktionen ”Forstyr ikke”. Når du slår funktionen til, vil applikationen læse titel og periode for den pågældende kalenderoplysning, og oplysningens titel og periode vil blive gemt og opbevaret sikkert på CubeIO’s platform. Dette er nødvendigt for, at Forstyr ikke-funktionen er opdateret og kan benyttes, når den slås til.

Viderestillinger og hurtigkald

Viderestillinger og hurtigkald, som du registrerer, gemmes lokalt i applikationen, således at du altid har adgang til disse.

Ringe- og tastegrupper

Historik på ringe- og tastegrupper, som indeholder telefonnumre, gemmes og opbevares sikkert på CubeIO’s platform. Dette sker, således at du til enhver tid har adgang til at benytte funktionerne. Telefonnumrene slettes fra CubeIO’s platform, samtidig med at du sletter grupperne i applikationen.

Samtykke

Når du accepterer denne privatlivspolitik giver du samtidig samtykke til, at CubeIO indsamler og behandler de personoplysninger, der er angivet ovenfor. Afgivelse af samtykke er frivilligt. Afgiver du ikke dit samtykke, vil det dog have den konsekvens, at du ikke kan anvende applikationen.
Du har altid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Dette vil dog ikke påvirke den indsamling og behandling, der er sket forud for din tilbagekaldelse af samtykket. Tilbagekalder du dit samtykke, kan du ikke anvende applikationen efter tidspunktet for tilbagekaldelsen.

Opbevaringsperiode

Dine personoplysninger opbevares, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor angivne formål. Oplysningerne slettes dog senest i forbindelse med, at du afslutter dit kundeforhold hos Fullrate.

Dine rettigheder

Du har ret til indsigt i dine personoplysninger, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.
Du har også ret til at klage til Datatilsynet, hvis du fx finder, at dine personoplysninger ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på telefon 32 15 45 00 mandag - fredag kl. 09:00 - 16:00.
 
Fullrate A/S
Januar 2017